Studenti

Stavíme na excelentních základech

Umělá inteligence je na pražské akademické půdě již etablovaný obor. České vysoké učení technické a Univerzita Karlova nabízejí v rámci AI prvotřídní vzdělání, díky čemuž se jejich absolventi řadí v oborech jako počítačové vidění, robotika nebo zpracování přirozeného jazyka mezi světovou špičku.

Vědecké práce od výzkumníků z těchto univerzit jsou publikovány v prestižních časopisech a jejich průlomové poznatky zdokonalují funkce Google Translate, Spotify nebo hlasové asistentky Alexy. S pomocí českých expertů se učí přistávat raketa Falcon 9 od SpaceX.

Přístup k takovýmto kapacitám dává studentům příležitost zapojovat se do výzkumných projektů s průmyslovými partnery nebo se účastnit prestižních mezinárodních soutěží. Ve spojení s kvalitní výukou jim tato průprava umožňuje rozvíjet slibnou kariéru ve výzkumné i aplikační sféře doma či v zahraničí.

prg.ai students community

Zvyšujeme vzdělanost budoucích generací

Zásluhou excelentního akademického prostředí vznikly v Praze desítky firem, jejichž produkty a služby založené na umělé inteligenci slaví úspěch po celém světě. Navíc zde svá výzkumná oddělení AI otevřely společnosti jako Cisco, H2O.ai nebo Honeywell.

Aby se tento potenciál v dalších letech nadále rozvíjel, iniciovali jsme ve spolupráci s předními odborníky a hlavním městem Prahou výuku umělé inteligence na středních školách a pro studenty ČVUT a UK jsme vytvořili unikátní program prg.ai Minor.

Na podporu mezioborovosti, která je v kontextu AI stále důležitější, pořádáme přednášky a meetupy určené studentům napříč vědními a uměleckými disciplínami. Důraz na ni klademe i v obsahu na našem Žurnálu nebo v pořadech, které vytváříme s iniciativou Red Button EDU.

PRG.AI MINOR

Spojujeme to nejlepší
z výuky AI

V zimním semestru roku 2019 jsme spustili program prg.ai Minor, jehož unikátně strukturovaný sylabus umožňuje pečlivě vybraným studentům participujících fakult značně prohloubit technickou, bezpečnostní i etickou znalost umělé inteligence.

Skládá se z klíčových předmětů v oblasti strojového učení a AI, které jsou vyučovány na Fakultě elektrotechnické a Fakultě informačních technologií při ČVUT a Fakultě sociálních věd a Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy. 

Program studentům zároveň skýtá příležitost stát se součástí komunity mladých lidí z různých oborů se zájmem o umělou inteligenci, přispět k formování pražského inovačního ekosystému a seznámit se s jeho hybateli.

Žurnál

Rozhovory, články, zdroje