Unikátní meziuniverzitní AI program má 18 nových absolventů

- tisková zpráva - Pražská Rezidence primátora byla 5. října místem s největší koncentrací talentů v oboru umělé inteligence. 18 studujících formálně obdrželo během čtvrtečního podvečera prestižní certifikát programu prg.ai Minor. Unikátního meziuniverzitního programu, který spojuje to nejlepší, co k AI nabízí kurikula ČVUT v Praze a Univerzity Karlovy. Slavnostního ceremoniálu se zúčastnili vedoucí představitelé hlavního města Prahy a všech zapojených fakult.

„V rámci Prahy, ať už úřadu nebo firem, potřebujeme neustále nové kvalifikované lidi, kteří rozumí vlastní technologii AI, ale navíc také rozumí společnosti, pro níž má ona technologie mít přínos. Jsem přesvědčený, že mezioborový program, jako je prg.ai Minor, je ohromným nástrojem pro vytváření lidí právě s takovou neocenitelnou kompetencí. Kompetencí, díky níž absolventi získávají povědomí o umělé inteligenci i o tom, jak ji lze a jak ji neradno aplikovat,“ řekl při předávání Daniel Mazur, pražský radní pro oblast ICT, Smart City, vědy, výzkumu a inovací.

Certifikát si z jeho rukou za přítomnosti děkanů i fakultních garantů programu převzalo za letošek deset absolventů a čtyři absolventky, stejně jako dva loňští absolventi. Úspěšnými absolventy se oficiálně stala také čtveřice jejich kolegů a kolegyň, která se osobně zúčastnit nemohla. Lukáš Kačena, ředitel prg.ai, neopomenul zmínit, že program prg.ai Minor již úspěšně zakončilo celkem 47 absolvujících. Dalších 108 studujících je zároveň v programu zapsáno.

Letošní absolvent Matej Šutý z Fakulty informačních technologií ČVUT sdílel svůj pohled: „Po ukončení studia mohu svobodně říci, že čas, který jsem investoval do prg.ai Minor v kurzech a aktivitách, jako jsou neformální setkání, workshopy s firmami z oboru a společná práce na projektech, byl na vysoké škole tím nejlépe investovaným. Kdo hledá, najde v programu mnoho otevřených dveří a obzorů. A další se mu otevřou.“

prg.ai Minor kombinuje teoretické a praktické znalosti. Kromě technických dovedností studenti získávají i hluboké porozumění sociálním a etickým aspektům umělé inteligence. Nedílnou součástí programu jsou networkingové akce a odborná setkání s předními zástupci byznysu. V minulém měli studenti možnost podebatovat a načerpat informace od zástupců firem jako Datamole, DNAi a Valeo nebo od Jana Šedivého z CIIRC.

„Studenti jsou velmi často limitováni svými studijnímu programy a je velmi obtížné získat podporu k absolvování předmětů, které jsou externí. Proto oceňuji, že prg.ai Minor poskytuje možnost obejít tyto překážky a navíc studenty vtáhne do dění české AI scény množstvím vzdělávacích akcí a networkingem s AI odborníky i studenty dalších fakult,“ dodává Anežka Lhotáková z Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT.

Program prg.ai Minor je otevřen všem studentům zapojených univerzit – zejména, ale ne výlučně z FEL ČVUT, FIT ČVUT, FSV UK a MFF UK. Každý rok program přijímá přes čtyři desítky nových talentů, zájem přitom stávající kapacitu násobně převyšuje. Přihlašování do nové kohorty probíhá vždy na jaře, projevit zájem je nicméně možné průběžně na webových stránkách prg.ai/minor.