Firmy

Pomáháme úspěšně inovovat

Umělá inteligence bude v roce 2030 přispívat do globální ekonomiky 13 až 16 biliony dolary. [1] [2] [3] Jestli se chce Česko na tomto růstu významně podílet, bude k tomu potřebovat jak inovativní společnosti schopné vytvářet škálovatelné produkty a služby, tak podniky otevřené a schopné tato řešení implementovat do reálného provozu.

Chcete využít systémů, jež optimalizují a automatizují rutinní úkoly, zvyšují produktivitu nebo přispívají ke správným podnikatelským rozhodnutím? Hledáte nabídku nástrojů pro různé úrovně potřeb nebo máte zájem o spolupráci s akademickou půdou? Připravili jsme databázi pražských firem a výzkumných skupin.

Úspěšné zavedení inovací se ovšem neobejde bez motivování a vzdělávání zaměstnanců. Aby si k nových technologiím vybudovali důvěru a osvojili si praktiky jejich využívání, přinesli jsem do Česka lokální verzi bezplatného kurzu Elements of AI a spustili vlastní obsahovou platformu Žurnál. Ve spolupráci s iniciativou Red Button EDU vytváříme popularizační seriály.

prg.ai become a member

Potrpíme si na dobrou společnost

Společně se zakládajícími institucemi tvoří členskou základnu prg.ai soukromé firmy. Uvědomují si, že k dosažení vize proměnit naše hlavní město v evropsky významné centrum AI je potřeba táhnout za jeden provaz a dlouhodobě přispívat k její úspěšné realizaci jak intelektuálně, tak finančně.

Všechny tyto subjekty nabízejí vyspělé AI produkty a služby, zaměstnávají erudované odborníky a úzce spolupracují s akademickou půdou. Jsou proto integrální součástí našeho spolku, podílejí se na jeho budoucím směřování a svou činností nám pomáhají rozvíjet českou ekonomiku a společnost.

Naším samozřejmým posláním je podporovat členy v růstu. Propojujeme je s potenciálními klienty a zaměstnanci či s předními odborníky z různých oblastí, zapojujeme je do českých i mezinárodních projektů, vytváříme pro ně příležitosti ke sdílení informací a zkušeností a propagujeme jejich úspěchy.

Žurnál

Rozhovory, články, zdroje