Firmy

Pomáháme úspěšně inovovat

Umělá inteligence bude v roce 2030 přispívat do globální ekonomiky 13 až 16 biliony dolary. [1] [2] [3] Jestli se chce Česko na tomto růstu významně podílet, bude k tomu potřebovat jak inovativní společnosti schopné vytvářet škálovatelné produkty a služby, tak podniky otevřené a schopné tato řešení implementovat do reálného provozu.

Chcete využít systémů, jež optimalizují a automatizují rutinní úkoly, zvyšují produktivitu nebo přispívají ke správným podnikatelským rozhodnutím? Hledáte nabídku nástrojů pro různé úrovně potřeb nebo máte zájem o spolupráci s akademickou půdou? Připravili jsme databázi pražských firem a výzkumných skupin.

Úspěšné zavedení inovací se ovšem neobejde bez motivování a vzdělávání zaměstnanců. Aby si k nových technologiím vybudovali důvěru a osvojili si praktiky jejich využívání, přinesli jsem do Česka lokální verzi bezplatného kurzu Elements of AI a spustili vlastní obsahovou platformu Žurnál.

prg.ai become a member

Potrpíme si na dobrou společnost

Společně se zakládajícími institucemi tvoří členskou základnu prg.ai soukromé firmy. Uvědomují si, že k dosažení vize proměnit naše hlavní město v evropsky významné centrum AI je potřeba táhnout za jeden provaz a dlouhodobě přispívat k její úspěšné realizaci jak intelektuálně, tak finančně.

Všechny tyto subjekty nabízejí vyspělé AI produkty a služby, zaměstnávají erudované odborníky a úzce spolupracují s akademickou půdou. Jsou proto integrální součástí našeho spolku, podílejí se na jeho budoucím směřování a svou činností nám pomáhají rozvíjet českou ekonomiku a společnost.

Naším samozřejmým posláním je podporovat členy v růstu. Propojujeme je s potenciálními klienty a zaměstnanci či s předními odborníky z různých oblastí, zapojujeme je do českých i mezinárodních projektů, vytváříme pro ně příležitosti ke sdílení informací a zkušeností a propagujeme jejich úspěchy.

PARTNERSTVÍ

Do pátého roku naší existence jsme vstoupili s novým konceptem partnerství. „Otevření prg.ai širší bázi firem bylo od nástupu do funkce jednou z mých priorit. Nový koncept partnerství vnímám jako přirozený rozvoj našich aktivit v rámci propojování a sbližování různých aktérů a sektorů. Ze strany soukromého sektoru vnímáme značnou poptávku po informacích o možnostech, které AI přináší. Zároveň není jednoduché se v tématu zorientovat, neboť se vyvíjí opravdu dynamicky,“ uvedl Lukáš Kačena, ředitel prg.ai v březnu 2023.

Vedle zakládajících členů – hlavního města Prahy, ČVUT, Univerzity Karlovy a Akademie věd – se od počátku prg.ai opírá o takzvané průmyslové členy. Firmy, pro něž je umělá inteligence alfou a omegou jejich podnikání. V tomto ohledu partnerství reaguje na zájem společností i mimo obor, které se snaží o implementaci AI v rámci svých zaměření. A to s maximálním možným přínosem pro sebe a své klienty.

Tyto na první pohled různorodé partnery pojí, že byť nemají kolem AI postavený svůj byznys, mají nejlepší předpoklady být ve svých oborech lídry v jejím zavádění a využívání.

Žurnál

Rozhovory, články, zdroje

    KONTAKTNÍ FORMULÁŘ