Základy umělé inteligence se učí tisíce Čechů, celosvětově už kurz překonal milion uživatelů

- tisková zpráva - Do online kurzu Elements of AI (EAI) se v Česku zapsalo 13 tisíc lidí a zájem dál roste. Ve spolupráci s organizací prg.ai jej mezi předměty zařazují univerzity v Praze i regionech. Navíc se EAI dostává také do nabídky firemního vzdělávání ve státní a soukromé sféře. Celosvětově pak kurz, současně s pátým výročím fungování, překročil magickou hranici milionu registrovaných uživatelů.

Bezplatný online kurz Elements of AI, který umožňuje široké veřejnosti pochopit základy umělé inteligence, oslavuje významný mezník. V květnu 2023, u příležitosti pátého výročí od spuštění, EAI překročil jeden milion registrovaných uživatelů z více než 170 zemí světa. Českou verzi od roku 2021 přináší organizace prg.ai. A z pozice národního partnera EAI potvrzuje, že zájem o kurz je v Česku na vzestupu.

„Vedle větší pozornosti, kterou umělé inteligenci věnuje veřejnost, aktivně rozvíjíme také zájem škol, úřadů a firem. Je mi potěšením, že výsledky naší práce jsou vidět – v letošním roce evidujeme každý měsíc kolem tisíce nových registrací. Dlouhodobě se snažíme o to, aby úplné základy AI obsáhl každý, bez ohledu na vzdělání a profesi. EAI je pro nás v tomto klíčovým ‚produktem‘,“ říká Lukáš Kačena, výkonný ředitel prg.ai.

Samotný kurz vznikl v roce 2018 ve Finsku a byl již přeložen do 26 jazyků. „Od doby, kdy byl kurz před pěti lety naplánován, se AI stala nedílnou součástí našich životů. Je nezbytné porozumět jejímu potenciálu i se k ní naučit přistupovat kriticky,“ říká Teemu Roos, hlavní instruktor EAI a profesor Helsinské univerzity. „Je také důležité v Evropě zlepšit úroveň dovedností v oblasti AI, abychom si udrželi digitální nezávislost a zůstali v této oblasti konkurenceschopní,“ dodává.

Česko patří mezi země s nejvíce uživateli kurzu v poměru k populaci spolu s většinou severských států, Pobaltím a Chorvatskem. Zároveň si Česko drží velmi vysokou úspěšnost. Kurz zdárně dokončí každý pátý zapsaný uživatel. Nejvíce absolventů kurzu v Česku nalezneme mezi studujícími Univerzity Karlovy, kde je EAI celouniverzitně uznatelným předmětem.

„Kurz Elements of AI je skvělým příkladem toho, jaký přesah umělá inteligence má. Obrovský transdisciplinární potenciál tématu podtrhuje také fakt, že mezi více než 1 200 absolventkami a absolventy tohoto kurzu z Univerzity Karlovy najdete zástupce všech našich fakult. Nejčastěji se jedná o studující medicíny, hojně zastoupeni jsou však také budoucí právníci nebo učitelé. EAI považuji jako krok správným směrem ke vzdělání v oblasti AI napříč obory,“ shrnuje rektorka Univerzity Karlovy Milena Králíčková.

Z dalších univerzit je možné kurz zařadit do studijních povinností také na Mendelově univerzitě, Vysoké škole ekonomické nebo Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně. Jak uvádí Michaela Liegertová, proděkanka pro rozvoj a kvalitu Přírodovědecké fakulty UJEP: „V době, kdy nástroje AI neuvěřitelně rychle získávají na významu a začínají ovlivňovat všechny sféry našeho života, nám přišlo naprosto nezbytné zařadit do výuky kurz Elements of AI. Podle velmi pozitivních reakcí prvních absolventů EAI vidíme, že to byla skvělá volba.“

Pozadu nezůstává ani státní správa a soukromý sektor. Například Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest kurz zahrne do nabídky pro tři stovky svých pracovníků v nejbližší době. Začátkem letošního roku zařadila, jako vůbec první v Česku, EAI do interního vzdělávání společnost Valeo. „Umělá inteligence hraje zásadní roli ve vývoji naší společnosti a její budoucnosti. Proto jsme se rozhodli zahrnout kurz Elements of AI do našeho vzdělávacího programu a umožnit všem zaměstnancům, včetně těch mimo technické pozice, aby se v tématu zorientovali,“ vysvětluje Jakub Hudec, koordinátor vztahů s univerzitami společnosti Valeo

O spolupráci a zařazení EAI do vzdělávání jedná prg.ai s řadou dalších škol, institucí i firem, seznam míst podporujících tento kurz by se tak měl nadále rozšiřovat.

Elements of AI vznikl společnými silami Helsinské univerzity a společnosti MinnaLearn. Během finského předsednictví Evropské unie autoři představili iniciativu kurz přeložit do všech jazyků EU.

Českou verzi kurzu přináší prg.ai od roku 2021 ve spolupráci s Českým vysokým učením technickým a Univerzitou Karlovou, za podpory Úřady vlády ČR a za finanční podpory společností Amazon a Amazon Web Services.

Helsinská univerzita je nejstarší a největší institucí akademického vzdělávání ve Finsku. Díky síle vědy přispívá univerzita rozvoji společnosti, vzdělání a blahobytu již od roku 1640.

MinnaLearn je finská společnost zabývající se vzdělávacími technologiemi, která nabízí nástroje a expertízu pro úspěch na pracovištích dneška. Díky platformě společnosti může vést moderní skupinové vzdělávání na svém pracovišti kdokoli.

Čtěte dále