prg.ai newsletter #25: Léto ve znamení robotiky

Konečně je tu červenec a s ním i náš pravidelný přehled pražských úspěchů, nadcházejících akcí a zajímavých informačních zdrojů, které nahlížejí pod pokličku umělé inteligence. V našem červnovém newsletter na vás čeká široká škála konferencí, letních škol a nově vydaných zpráv, které slibují zajímavé letní čtení.

🏡 Co je nového v prg.ai

Návrh nového EDIHu uspěl v Bruselu

V červnu zveřejnila Evropská komise výsledky hodnocení zaslaných kandidátů na nová Evropská centra pro digitální inovace (EDIH). prg.ai zapsalo úspěch: návrh nového EDIHu byl schválen Evropskou komisí. Schválený EDIH se zaměřuje na poskytování služeb při zavádění prvků umělé inteligence a strojového učení zejména v oblastech průmyslu, zdravotnictví, dopravy a energetiky; jeho cílem je výzkum a transfer technologií směrem k vyšší digitalizaci malých a středních podniků i veřejné správy. Pod vedením ČVUT na něm prg.ai pracovala s několika partnery včetně Svazu průmyslu a dopravy ČR, Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR, Výzkumného ústavu pro podnikání a inovace, Pražského inovačního institutu, Inovačního centra Ústeckého kraje, a Českomoravského centra průlomových technologií.

Divadelní hra kompletně psaná umělou inteligencí? Blíž, než si myslíme

Rudolf Rosa stojí za první divadelní hrou uvádějící umělou inteligenci na prkna co znamenají svět. Přesto připouští, že stroj sám o sobě netvoří hodnotné umění, protože necítí žádnou inspiraci či vnitřní potřebu něco vyjádřit. Přesto může umělá inteligence být užitečná pro umělce aktivních v různých odvětvích: může lidem pomoci při psaní scénářů sitcomů, generování digitálních grafik nebo tréninku mladých spisovatelů. V našem nejnovějším rozhovoru pro Journal si můžete přečíst, jak Rudolf Rosa – výzkumný pracovník Ústavu formální a aplikované lingvistiky MFF UK – vidí budoucnost umělé inteligence v umění.

prg.ai Minor v akci

Vzdělávací program prg.ai Minor úspěšně zakončil další akademický rok. Poslední akce tohoto roku byla pro mnohé účastníky také tou první: rozmanitá komunita prg.ai Minoru přivítala nové členy z řad nově přijatých studentů. Rádi jsme viděli i známé tváře, a i několik absolventů si udělalo čas na seznámení s novými studenty a sdílení svých moudrostí. Dokonce jsme měli tu čest předat jeden závěrečný certifikát nedávnému absolventovi programu, který oficiální předávání nestihl kvůli brzkému začátku doktorskému studia na prestižní Národní univerzitě v Singapuru. Než se na podzim znovu sejdeme, přejeme všem studentům příjemné léto a plno elánu do nového semestru.

Setkání komunity prg.ai Minoru.
Při posledním setkání tohoto akademického roku se sešla komunita prg.ai Minoru minulý týden.

Co jsme za minulý rok podnikali? 

Spolek prg.ai má za sebou další rok, se kterým jsme vydali i novou výroční zprávu, která je nyní k dispozici zde. V dokumentu se dočtete mnoho podrobností o fungování naší organizace, našich nejdůležitějších projektech i polích působnosti, i o budoucích ambicích. 

🎭 Akce, na které se těšíme

6. – 8. července, 14th International Workshop on Self-Organising Maps and Learning Vector Quantization, Clustering and Data Visualisation (WSOM+ 2022) 

Čtrnáctý ročník WSOM+, který pořádá Fakulta elektrotechnická ČVUT na památku Teuva Kaleviho Kohonena, se uskuteční v Praze během letošního července. Workshop zve na příspěvky týkající se teoretických a metodologických aspektů učení bez dohledu, samoorganizujících se map, učení vektorové kvantizace, shlukování a vizualizace dat i dalších úzce souvisejících témat. 

25 .– 30. července, Letní škola strojového vidění a sportu 2022

Tato jedinečná letní škola kombinuje zajímavé přednášky o nejmodernějších metodách strojového vidění s širokou škálou zajímavých sportovních aktivit, včetně florbalu, ultimate frisbee a stolního tenisu. Studenti se tak s přednášejícími budou moci vyřádit i mimo učebny. Studenti magisterského a doktorského studia mají možnost zažít to nejlepší z obou světů: kvalitní výuku počítačového vidění i zábavné letní akvitity s přednášejícími a spolužáky. 

31. července, Konference HUMAIN – výzva k předkládání příspěvků 

HUMAIN je mezioborová konference která zve odborníky, výzkumníky a nadšence, kteří se zajímají o umělou inteligenci, design, umění a humanitní vědy k odhalení skutečného potenciálu umělé inteligence. Letošní výzva k zasílání příspěvků končí 31. července: neváhejte poslat svůj příspěvek a zaregistrovat se k účasti. 

1. – 5. července, Letní škola IEEE RAS o multi-robot systémech

Po roční přestávce způsobené pandemií se Letní škola IEEE RAS vrací do Prahy! Během prvního červencového týdne budou mít účastníci možnost seznámit se s nejnovějšími úspěchy ve výzkumu, který umožňuje efektivní spolupráci více robotů. Hlavní náplň Letní školy IEEE RAS se bude soustředit na systémy spolupracujících létajících robotů, dronů a rojů, a představí i mnoho přednášek uznávaných odborníků v oboru. Nebudou chybět ani praktické zkušenosti prezentované experty s využitím nejmodernějších vzdušných platforem vyvinutých pro výzkum multirobotů. 

4. – 7. srpna, Human-aligned AI Summer School 

Human-aligned AI Summer School zve výzkumné pracovníky, doktorandy, odborníky ze soukromého sektoru a talentované studenty k diskusi o nejnovějších trendech ve výzkumu v oblasti umělé inteligence přizpůsobené člověku. Předpokládá se, že účastníci rozumí současným metodám strojového učení včetně deep learningu, reinforcement learningu, a některých základních teorií. Během letní školy, hlavní pozornost bude věnována pokročilejším diskuzím a novým trendům. I letos jsou vítány interdisciplinární přístupy a mohou se přihlásit výzkumníci pracující v oborech včetně evoluční biologie, behaviorální ekonomie nebo statistické mechaniky, kteří se zajímají o zarovnávání umělé inteligence. 

12. – 16. 9., Mezinárodní konference o 3D vidění 

V roce 2011 spojily 3DIM a 3DPVT své síly k vytvoření nové každoroční konference věnované 3D výzkumu, která byla v letech 2011 a 2012 pořádaná pod zkratkou 3DIMPVT, od roku 2013 pak pod názvem 3DV (3D Vision). Tato každoroční akce představuje hlavní platformu pro komunikaci výsledků výzkumu pokrývající širokou škálu témat z oblasti výzkumu 3D v počítačovém vidění a grafice, od nových optických senzorů, zpracování signálu, geometrického modelování, reprezentace a přenosu až po vizualizaci a interakci a nejrůznější aplikace. 

19. – 20. 9., Prague City Data Congress 

Prague City Data Congress pořádá i letos na podzim pražský Operátor ICT ve spolupráci s prg.ai: cílem kongresu je představit nové poznatky a podpořit networking v oblasti dat, městského plánování a městské koordinace. Letošní ročník se zaměří na vzájemnou provázanost klimatických změn a nových technologií, a odprezentuje několik zajímavých případových studií zkoumajících problematiku mobility ve veřejném prostoru. Na akci se sejdou místní a mezinárodní odborníci (včetně např. Fabío Duarteho a Eunsu Kima z MIT Sensible City Lab), aby vyrazili za hranice čísel a prozkoumali, jakou roli mohou hrát městská data při vytváření lepší budoucnosti. Pro bližší informace sledujte aktualizace na webových stránkách akce. 

👏 Úspěchy našich členů

Chytrý management měst, levnější distribuce vody, udržitelnější a efektivnější průmyslová výroba, nebo třeba nové objevy v medicíně: s tím vším by umělá inteligence mohla Praze pomoci. Přesto se pražský inovační ekosystém potýká s řadou výzev – a relativní nedostatek financí je rozhodně jednou z nich. „Město by mělo investovat do své vlastní budoucnosti, pokud chce v budoucnu prosperovat,“ upozorňuje Tomáš Mikolov, a v rozhovoru zdůrazňuje ekonomický potenciál technologických inovací. V textu se dočtete o inspiraci, která stála za založením prg.ai, o naší vizi v mezinárodním kontextu, i o výhodách spojených s lepší implementací AI technologií. 

Víte, jak Česká republika využívá moderní technologie? Měli byste: umělou inteligenci lze implementovat v mnoha oblastech, které jsou důležité pro naši každodenní bezpečnost. Náměstek ministra obrany Tomáš Kopečný v novém videoseriálu #VímeCoMáme vyzdvihuje odborné znalosti Michala Pěchoučka ze společnosti Avast i odborníků ze společností Phonexia, Cogniware, Resistant AI a Eydea Recognition v oblasti kybernetické bezpečnosti. Ve videu (které je k dispozici v českémanglickém jazyce) si můžete prohlédnout nové technologie zaměřené na bezpečnost a zjistit, jak počítačové vidění, rozpoznávání hlasu či identifikace registračních značek zajišťují naše bezpečí na internetu i mimo něj.

Boston Dynamics SPOTs.
SPOTi od Boston Dynamics zkoumali pražské podzemí.

Dezinformace na internetu jsou celosvětovým problémem – a jejich mezinárodní povaha představuje zásadní výzvu při snaze je omezit. Výzkumní pracovníci společnosti Avast Sadia Afroz a Vibhor Sehgal ve svém nejnovějším blogu podrobně popisují problémy spojené s cirkulací mylných informací na internetu, zejména v kontextu války na Ukrajině. Kromě blogpostu nově vydaná Avast Digital Wellbeing Report ukazuje, že lidé v zemích s větší digitální svobodou čelí méně rizikům v oblasti kybernetické bezpečnosti a přísnějším předpisům na ochranu soukromí. Přesto zůstávají obavy o transparentnost a soukromí celosvětovým problémem, který si zaslouží odpovídající pozornost výzkumníků i regulačních orgánů. 

K rozmanité skupině robotů, kteří se pohybují po laboratořích Fakulty elektrotechnické ČVUT, nedávno přibyli dva noví robopsi s robotickou rukou. Dva SPOTi od společnosti Boston Dynamics dorazili na akademickou půdu před několika týdny – tým robotiků a informatiků se ale s jejich zbrusu novým příslušenstvím teprve seznamuje. Jeden z nich se již zapojil do práce: ve spolupráci s Kolektory Praha strávil celkem šest dní ve třech různých podzemních prostorách, přičemž mu pomáhal především navigační systém FEL ČVUT. V rámci projektu byla shromážděna data pro 3D digitální mapu kolektorů, kterou lze využít k prozkoumání běžně nepřístupných tunelů díky virtuálním prohlídkám. 

Bc. Roman Bushuiev, student FIT ČVUT, obdržel cenu Via Chimica za rok 2022, která oceňuje vynikající výsledky jeho bakalářské práce s názvem ‘Predikce biosyntézy terpenů pomocí strojového učení’. Na výzkumu pracoval na katedře aplikované matematiky ve spolupráci s Ústavem organické chemie a biochemie AV ČR. Pochopení procesu biosyntézy terpenů je důležitým krokem k nové éře výzkumu nových léčiv. Spolu s oceněním získá mladý vědec od Nadace Experientia i osobní prémii ve výši 50 000 Kč. A důvod k oslavě má i samo České vysoké učení technické: poprvé od začátku měření se dostalo na seznam 400 nejlepších světových univerzit, který sestavuje QS World University Rankings. Oproti minulému akademickému roku si instituce polepšila o 25 míst a obsadila 378. příčku mezi 2642 hodnocenými institucemi.

Růžena Bajcsy
Profesorka Růžena Bajcsy převzala během US-EU Workshopu o inteligentní výrobě medaili Žilinské univerzity i ocenění CIIRC ČVUT.

Profesorka Růžena Bajcsy, světově uznávaná badatelka v oblasti robotiky slovenského původu, získala čestný doktorát Žilinské univerzity a medaili Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT v Praze (CIIRC ČVUT) za celoživotní přínos k rozvoji vědy a česko-slovensko-amerických vědeckých vztahů. Vyznamenání bylo uděleno v rámci americko-evropského workshopu o využití umělé inteligence v průmyslu, který Prof. Bajcsy v Praze spoluorganizovala spolu s Prof. Vladimírem Maříkem a Prof. Wolfgangem Wahlsterem. 

Studentský tým ČVUT s příznačným názvem „driver_final_pls_work.py“ uspěl v desátém ročníku soutěže virtuálních vozů Grand Prix F1TENTH, a ve finálovém závodě se umístil na čtvrtém místě. Tým tvořili studenti FEL ČVUT a výměnného programu Erasmus ve složení Jiří Janota, Adam Jirkovský, Rose Lu, Royce Lu a Pierre Casimiro, kteří pracovali pod vedením Davida Zahrádky z výzkumné skupiny Inteligentní a mobilní robotika CIIRC ČVUT.

Robots
Zapálení amatéři prezentovali své výtvory během Robotického dne.

Minulý měsíc vyšlo nejnovější vydání bulletinu Průmysl 4.0 věnované aplikacím umělé inteligence a strojového učení v průmyslové výrobě. V případě, že vás však více zajímají podcasty, zvažte poslech nejnovějšího Inovacastu s Liborem Přeučilem z CIIRC ČVUT. Rozhovor se zaměřuje na inteligentní mobilní robotiku a podrobně popisuje, jak se může umělá inteligence pomoci robotickým systémům orientovat se v dynamickém prostředí. 

Po dvouleté přestávce způsobené pandemií se letos do Kongresového centra Praha opět vrátil Robotický den. Největší amatérská robotická soutěž v České republice pořádaná Matematicko-fyzikální fakultou UK a sdružením Robonika přivítala přes čtyři stovky nadšenců a také 118 podomácku vyrobených robotů. Pokud jste tuto zajímavou akci nestihli, můžete si přečíst krátký článek a prohlédnout si fotografie amatérských robotických výtvorů na webu Univerzity Karlovy.

📍 Z místní AI scény

CzechInvest zahajuje ambiciózní technologický inkubační program

Máte technologický start-up v rané fázi a hledáte možnosti financování, mentoringu a akcelerace? Od 1. července nabízí CzechInvest nové programy na podporu inovativních technologií. Nový projekt Technologická inkubace, který působí v sedmi rychle se rozvíjejících odvětvích, je zatím nejambicióznějším programem systematické podpory českých podniků. V první výzvě programu jsou zařazena čtyři odvětví: pokud vaše firma pracuje v oblasti umělé inteligence, mobility, ekologie nebo v tématech souvisejících s kreativním průmyslem, registrujte se zde.

Lékařská péče se zlepšuje díky datové analýze

Nemocnice v celé Evropě jsou často zahlceny poskytováním vhodné a včasné péče svým pacientům, a soustředí se tak především na poskytování okamžité pomoci. V nemocnicích se však shromažďují cenné údaje, jejichž efektivní zpracování by mohlo významně zlepšit kvalitu zdravotní péče. Český start-up Datlowe, který založili absolventi MFF UK, pomáhá zdravotníkům poskytovat efektivnější a účinnější péči tím, že sbírá a analyzuje zdravotnická data v mnoha evropských zemích a zdravotnických systémech.

📰 Zprávy, které by vám neměly uniknout

🧩 Zajímavé zdroje

Andrew Ng’s The Batch – Zvláštní vydání o základních algoritmech 

Klíčem k solidním znalostem strojového učení jsou kvalitní základy. Určitý základní set znalostí je nezbytný pro rychlý pokrok, kterého jsme v posledních letech v oblasti strojového učení svědky: mnoho týmů čerpá ze základních algoritmů při své každodenní práci a i výzkumné články sklouzávají tendenci předpokládat sdílené znalosti. Speciální vydání The Batch z minulého měsíce vysvětluje některé z nejdůležitějších algoritmů ML oboru, vysvětluje, jak fungují, a popisuje některé z jejich překvapivých původů. 

Jedničky a Nuly – Ing. Jiří Chludil, katedra softwarového inženýrství FIT ČVUT 

Jak nám může virtuální realita pomoci pochopit minulost? V archeologickém výzkumu, 3D modelování historických památek, či při digitální archivaci nabízí nové technologie velký potenciál nejen pro budoucnost, ale i pro naši minulost. „Věčná města českých královen“ je unikátní projekt který nejen zapojuje nové technologie k lepšímu pochopení dob minulých, ale i demonstruje rozdíl mezi virtuální a smíšenou realitou. Chcete-li prozkoumat další podrobnosti AI v archeologii, poslechněte si nový díl podcastu Jedničky a Nuly jehož hostem je ing. Jiří Chludil.

📢 Komunitní výzvy

Přispějte k Human-aligned AI Summer School

Human-aligned AI Summer School je čtyřdenní mezinárodní konference pro postgraduální studenty a výzkumné pracovníky zabývající se umělou inteligencí a strojovým učením, která se koná letos v srpnu v Praze. Na pomoc s organizací akce hledá přípravný tým spolehlivé studenty a dobrovolníky připravené zajistit hladkou komunikaci v angličtině, připravit místa konání a pomoci s logistikou. V případě zájmu se můžete přihlásit zde

Přidejte se do ambiciózního projektu, který propojuje strojové učení a predikční trhy

V Praze nově vzniká projekt s ambiciózním záměrem – vytvořit globální forecastingovou platformu, založenou na kombinaci predikčních trhů a strojového učení. Predikční trhy v posledních letech nabývají na popularitě díky schopnosti agregovat názory pomocí tržních mechanismů, což vede k lepšímu rozhodování jednotlivců, i celé společnosti. Jejich fungování chceme zlepšit pomocí velkých jazykových ML modelů (např. GPT-3). Do zakládajícího výzkumného týmu hledáme ML researchera/inženýra s možností podílet se na strategickém směřování projektu potenciálně i v roli cofoundera.

💼 Otevřené pracovní pozice

Avast

AI Researcher

Senior AI Researcher

Senior AI Researcher

Datamole

Senior Data Scientist

Team Lead Data Scientist

React Frontend Developer

Recombee

Sales Representative

Infrastructure & Site Reliability Engineer (SRE)

Technical Support

Czech Technical University in Prague

PhD Position: Mathematical Optimization and Control in Human-Compatible AI

Prediction Markets & Large Language Models

ML Researcher/Engineer, possibly Cofounder

Čtěte dále