Tady je najdete přehledně na jednom místě.

 • Elements of AI

  Ve spolupráci s ČVUT v Praze, Univerzitou Karlovou a Úřadem vlády ČR jsme spustili českou verzi bezplatného online kurzu Elements of AI, jehož cílem je seznámit širokou veřejnost se základy umělé inteligence.

 • prg.ai Minor

  Vytvořili jsme unikátní meziuniverzitní program prg.ai Minor, který studentům ČVUT v Praze a Univerzity Karlovy umožňuje navštěvovat nejlepší kurzy z oblasti umělé inteligence a navazovat vztahy s klíčovými hráči pražské AI scény.

 • AI do středních škol

  Iniciovali jsme spolupráci mezi Machine Learning College a hlavním městem Prahou, díky které vznikl projekt AI Akademie, jehož cílem je vytvořit materiály k výuce umělé inteligence na středních průmyslových školách a gymnáziích.

 • AI a lidská práva

  Jsme aplikačním garantem projektu zaměřeného na regulace, rizika a příležitosti umělé inteligence v lidskoprávní oblasti. Spolu s VŠ Ambis, ČVUT v Praze a Masarykovou univerzitou.

 • Velká data 4 AI

  Jsme součástí realizačního týmu projektu, jehož cílem je podpořit český průmysl a rozvoj umělé inteligence prostřednictvím přímé pomoci při překonávání právních překážek zpracování velkých objemů dat.

 • Prague’s International Researchers

  Budujeme a spravujeme multioborovou komunitu zahraničních výzkumníků Prague’s International Researchers. Jejím cílem je usnadnit navazování vztahů, výměnu informací a zkušeností či zatraktivnění života a práce v Praze.

 • Deus ex machina

  V koprodukci s platformou Red Button EDU jsme připravili třídílný seriál Deus ex machina, který přibližuje současné možnosti a limity praktického využití umělé inteligence v nejrůznějších oborech.