O nás

Jsme iniciativou
předních českých vědců

Spolek prg.ai byl založen roku 2019 skupinou akademiků z Českého vysokého učení technického v Praze, Univerzity Karlovy a Akademie věd České republiky s významným přispěním hlavního města Prahy. Za tímto bezprecedentním spojením lidských a institucionálních kapacit stojí vize naplno využít zdejšího potenciálu a proměnit Prahu v evropské centrum umělé inteligence.

prg.ai about us global

Zasazujeme se o důležitost Prahy v oboru AI

Umělá inteligence se stává zásadní pro růst ekonomiky, vzdělanosti a kvality života. Proto budujeme platformu, která zdejšímu inovačnímu ekosystému umožní zařadit Prahu ke světové špičce rozvoje a využití AI. Podněcujeme konkurenceschopné a inkluzivní prostředí, neboť pouze v něm mohou vznikat odvážné nápady a hodnotná řešení přínosná pro všechny obyvatele naší země.

Aktivity spolku

Konáme koncepčně a systematicky

Pro dosažení naší vize jsme vytvořili devět rozvojových programů rozdělených do tří klíčových oblastí působení. Jednotlivé projekty jsou realizovány jak interním týmem, tak pracovními skupinami složenými z expertů různých zaměření.

 • Lidé

  Usilujeme o výchovu nových AI talentů na různých stupních Vzdělávání, od výuky umělé inteligence na středních a vysokých školách po zvyšování kvalifikace zaměstnanců a veřejnosti. Soustavně pracujeme na Přilákání perspektivních kapacit na pražskou inovační scénu, kde vytváříme atraktivní podmínky pro jejich následné Udržení. Naším cílem v této oblasti je podporovat diverzitu zdejšího lidského potenciálu, ať už z hlediska zkušeností, příležitostí, pohlaví nebo kulturní či etnické příslušnosti.

 • Dopad

  Aby Výzkum v Praze kontinuálně zvyšoval svoji úroveň, rozvíjíme dobré vztahy mezi akademickou a průmyslovou sférou a hledáme nové zdroje financování vědeckých projektů. Podporujeme Inovace, které povedou k větší schopnosti českých firem prosadit se na mezinárodním trhu, a podněcujeme princip Inkubace neboli utváření a rozvoj startupů s celosvětovým potenciálem. Dbáme na to, aby řešení založená na umělé inteligenci ctila morální zásady a respektovala lidská a občanská práva.

 • Ekosystém

  Usnadňujeme výměnu informací, zkušeností a kontaktů napříč pražskou inovační scénou. Věnujeme se Budování této komunity, která je stejně jako náš spolek založena na otevřenosti, důvěryhodnosti, soudržnosti, odvaze a excelenci, a jejímu Propojování se subjekty na lokální i mezinárodní úrovni. V rámci Propagace představujeme českému i zahraničnímu publiku úspěchy zdejších vědců a firem a zdůrazňujeme přínosy i rizika systémů založených na umělé inteligenci.

Lidé

Kdo stojí za prg.ai

 • Lenka Kucerova prg.ai

  Lenka Kučerová

  Management

 • Jan Tomes prg.ai

  Jan Tomeš

  Komunikace

 • Julie Kovarikova prg.ai

  Julie Kovaříková

  Programy

 • Eva Bendlová prg.ai

  Eva Bendlová

  Provoz

 • Barbora Bromová

  Barbora Bromová

  Projekty

 • Sara Polak prg.ai

  Sara Polak

  Popularizace

 • michal pechoucek prg.ai ČVUT

  prof. Michal Pěchouček, MSc.

 • jan sedivy prg.ai ČVUT

  Ing. Jan Šedivý, CSc.

 • pavel kordik prg.ai ČVUT

  doc. Ing. Pavel Kordík, Ph.D.

 • ondrej bojar prg.ai Univerzita Karlova

  doc. RNDr. Ondřej Bojar, Ph.D.

 • vaclav moravec prg.ai Univerzita Karlova

  PhDr. Václav Moravec, Ph.D. et Ph.D.

 • pavel jurus prg.ai Akademie věd ČR

  Mgr. Pavel Juruš, Ph.D.

 • jaromir beranek prg.ai Hl. m. Praha

  Mgr. Ing. Jaromír Beránek

 • vojtech petricek cvut ČVUT

  doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc.

 • zbynek skvor cvut ČVUT

  prof. Ing. Zbyněk Škvor, CSc.

 • tomas zima prg.ai Univerzita Karlova

  prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

 • jan kratochvil univerzita karlova Univerzita Karlova

  prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc

 • emil pelikan akademie ved cr Akademie věd ČR

  prof. Ing. Emil Pelikán, CSc.

 • marek havrda goodai Hl. m. Praha

  Mgr. et Mgr. Marek Havrda, Ph.D.

 • jakub nesetril prg.ai Členská schůze prg.ai

  Jakub Nešetřil

 • lubos kral prg.ai ČVUT

  Luboš Král

  Projekty

 • David Pešek prg.ai ČVUT

  David Pešek

  Projekty

 • Jaroslav Sip prg.ai ČVUT

  Jaroslav Šíp

  Mezinárodní spolupráce

 • Jiří Materna ML College

  Jiří Materna

  AI vzdělávání

Zakládající členové

Firemní členové

Podporovatelé