O nás

Jsme iniciativou
předních českých vědců

Spolek prg.ai byl založen roku 2019 skupinou akademiků z Českého vysokého učení technického v Praze, Univerzity Karlovy a Akademie věd České republiky s významným přispěním hlavního města Prahy. Za tímto bezprecedentním spojením lidských a institucionálních kapacit stojí vize naplno využít zdejšího potenciálu a proměnit Prahu v evropské centrum umělé inteligence.

prg.ai about us global

Zasazujeme se o důležitost Prahy v oboru AI

Umělá inteligence se stává zásadní pro růst ekonomiky, vzdělanosti a kvality života. Proto budujeme platformu, která zdejšímu inovačnímu ekosystému umožní zařadit Prahu ke světové špičce rozvoje a využití AI. Podněcujeme konkurenceschopné a inkluzivní prostředí, neboť pouze v něm mohou vznikat odvážné nápady a hodnotná řešení přínosná pro všechny obyvatele naší země.

Aktivity spolku

Konáme koncepčně a systematicky

Pro dosažení naší vize jsme vytvořili devět rozvojových programů rozdělených do tří klíčových oblastí působení. Jednotlivé projekty jsou realizovány jak interním týmem, tak pracovními skupinami složenými z expertů různých zaměření.

 • Lidé

  Usilujeme o výchovu nových AI talentů na různých stupních Vzdělávání, od výuky umělé inteligence na středních a vysokých školách po zvyšování kvalifikace zaměstnanců a veřejnosti. Soustavně pracujeme na Přilákání perspektivních kapacit na pražskou inovační scénu, kde vytváříme atraktivní podmínky pro jejich následné Udržení. Naším cílem v této oblasti je podporovat diverzitu zdejšího lidského potenciálu, ať už z hlediska zkušeností, příležitostí, pohlaví nebo kulturní či etnické příslušnosti.

 • Dopad

  Aby Výzkum v Praze kontinuálně zvyšoval svoji úroveň, rozvíjíme dobré vztahy mezi akademickou a průmyslovou sférou a hledáme nové zdroje financování vědeckých projektů. Podporujeme Inovace, které povedou k větší schopnosti českých firem prosadit se na mezinárodním trhu, a podněcujeme princip Inkubace neboli utváření a rozvoj startupů s celosvětovým potenciálem. Dbáme na to, aby řešení založená na umělé inteligenci ctila morální zásady a respektovala lidská a občanská práva.

 • Ekosystém

  Usnadňujeme výměnu informací, zkušeností a kontaktů napříč pražskou inovační scénou. Věnujeme se Budování této komunity, která je stejně jako náš spolek založena na otevřenosti, důvěryhodnosti, soudržnosti, odvaze a excelenci, a jejímu Propojování se subjekty na lokální i mezinárodní úrovni. V rámci Propagace představujeme českému i zahraničnímu publiku úspěchy zdejších vědců a firem a zdůrazňujeme přínosy i rizika systémů založených na umělé inteligenci.

Lidé

Kdo stojí za prg.ai

 • Lukáš Kačena

  Management

 • Lenka Kucerova prg.ai

  Lenka Kučerová

  Komunita a partnerství (sabbatical do 6/2024)

 • Filip Hartmann

  Komunikace

 • Bára Pelcová

  Vzdělávání a komunita

 • Eliška Novotná

  Vzdělávání

 • Lenka Kynclová

  Obsah

 • Ondřej Koc

  Dny AI

 • michal pechoucek prg.ai ČVUT

  Michal Pěchouček

 • jan sedivy prg.ai ČVUT

  Jan Šedivý

 • pavel kordik prg.ai ČVUT

  Pavel Kordík

 • ondrej bojar prg.ai Univerzita Karlova

  Ondřej Bojar

 • vaclav moravec prg.ai Univerzita Karlova

  Václav Moravec

 • pavel jurus prg.ai Akademie věd ČR

  Pavel Juruš

 • jaromir beranek prg.ai Hl. m. Praha

  Jaromír Beránek

 • Akademie věd České republiky

  Jaroslav Hlinka

 • Blindspot Solutions

  Ondřej Vaněk

 • ČVUT

  Tomáš Svoboda

 • ČVUT

  Michal Valenta

 • Datamole

  Tomáš Borovička

 • DataSentics

  Petr Bednařík

 • DNAi

  Pavel Wimmer

 • Gen

  Petr Somol

 • Hl. m. Praha

  Vít Šimral

 • Phrase

  Aleš Tamchyna

 • Recombee

  Gabriela Takáčová

 • Resistant AI

  Martin Rehák

 • Rossum

  Petr Baudiš

 • Univerzita Karlova

  Roman Barták

 • Valeo

  Gábor Iffland

 • Univerzita Karlova

  Milena Králíčková

 • vojtech petricek cvut ČVUT

  Vojtěch Petráček

 • zbynek skvor cvut ČVUT

  Zbyněk Škvor

 • Univerzita Karlova

  Tomáš Skopal

 • Akademie věd ČR

  Petr Cintula

 • Hl. m. Praha

  Michal Bláha

 • Hl. m. Praha

  Tomáš Lapáček

 • jakub nesetril prg.ai Členská schůze prg.ai

  Jakub Nešetřil