prg.ai mění Prahu v centrum umělé inteligence. Ambici podpoří nový ředitel

O etablování Prahy jako evropského centra umělé inteligence se od dubna stará Lukáš Kačena. Dosavadní ředitelka spolku Lenka Kučerová zůstává v týmu, svou činnost bude směřovat na rozvoj členské základny v Česku i zahraničí a budování lokální AI komunity.

Lukáš Kačena prg.ai

Řízení spolku se od dubna 2022 ujímá Lukáš Kačena. Do čela prg.ai přichází s vizí dále rozvíjet jeho aktivity, rozšířit služby poskytované členům a zviditelnit českou inovační scénu ve světě. Lukáš v předchozích letech působil mimo jiné jako konzultant pro oblast veřejné správy se zaměřením na tvorbu strategií a také podporu výzkumu, vývoje a inovací. Rovněž vedl sekci rozvoje a řízení programů v Technologické agentuře ČR.

V aktivitách prg.ai vidím velký potenciál a prostor pro růst, kterého bych rád naplno využil ve společné snaze proměnit Prahu v evropské centrum umělé inteligence.

„Umělá inteligence je jeden z nejperspektivnějších oborů dnešní doby. V aktivitách prg.ai proto vidím velký potenciál a prostor pro růst, kterého bych rád naplno využil ve společné snaze proměnit Prahu v evropské centrum umělé inteligence. Láká mě stát se součástí ambiciózní vize s celorepublikovým dopadem a těším se na spolupráci se špičkami v oboru,“ komentuje svůj příchod do prg.ai.

Tři roky srdcem pražské inovační scény

Vznik spolku prg.ai iniciovala skupina akademiků z Českého vysokého učení technického v Praze, Univerzity Karlovy a Akademie věd České republiky. Tyto instituce jej následně na jaře roku 2019 založily, a to s významným finančním přispěním Hlavního města Prahy.

„V březnu 2022 jsme oslavili tři roky fungování spolku. Za tu dobu se podařilo vybudovat stabilní a profesionální tým, proměnit prg.ai v zavedenou neziskovou organizaci, etablovat se v mediálním prostoru a stát se srdcem pražské AI scény. To vše se povedlo díky pracovitosti a nadšenému zápalu Lenky Kučerové patří jí za to velký dík, stejně jako všem členům týmu, který se postupně rozrůstá,“ vyjádřil se Michal Pěchouček z FEL ČVUT. 

„Jsem velice rád, že své cenné zkušenosti bude i nadále uplatňovat při budování a posilování českého AI ekosystému,“ dodal předseda výkonného výboru prg.ai a technický ředitel společnosti Avast. „Zároveň se těším na spolupráci s Lukášem a věřím, že prg.ai posune zase o kus dál.“

V březnu 2022 jsme oslavili tři roky fungování spolku. Za tu dobu se podařilo vybudovat stabilní a profesionální tým, proměnit prg.ai v zavedenou neziskovou organizaci, etablovat se v mediálním prostoru a stát se srdcem pražské AI scény.

Lenka Kučerová se v nové roli manažerky pro rozvoj komunity a partnerství bude věnovat především budování prg.ai ekosystému a rozšiřování členské a partnerské základny.

„Věřím, že se nám podařilo si na pražské AI scéně vydobýt postavení klíčového hráče. Velice se těším, až budu moci své zkušenosti a kontakty naplno využít při posílení našich komunitních aktivit,” sdílí své plány na nadcházející období. Mezi tyto aktivity patří například propojování nejrůznějších aktérů u nás a v zahraničí, rozšiřování lokální AI databáze, sbírání důležitých informací, mapování potřeb a celkového stavu ekosystému, pořádání akcí nebo vytváření příležitostí pro různé formy spolupráce.

„Ze zahraniční praxe je zřejmé, že inovační ekosystém založený na otevřenosti a soudržnosti je zásadní pro uskutečnění naší ambiciózní vize,“ myslí si Lenka Kučerová.

Connecting the dots

V prg.a usilujeme o rozvíjení potenciálu studentů a výzkumníků, pomáháme dostávat vědecké poznatky do praxe, budujeme pražskou AI komunitu, podporujeme podnikání, seznamujeme veřejnost s výhodami i riziky AI a prezentujeme úspěchy pražské AI scény u nás a ve světě. 

Ve snaze ukázat širší veřejnosti, co umělá inteligence umí, jak funguje a jaká s sebou přináší pozitiva i rizika, jsme ve spolupráci s ČVUT, UK a Úřadem vlády do Česka přivedli celosvětově oblíbený online kurz Elements of AI. Společně se čtyřmi fakultami dvou českých univerzit jsme se zasadili o vytvoření unikátního meziuniverzitního programu prg.ai Minor. Za tři roky fungování se do něj přihlásilo už více než tři sta mladých talentů, ke studiu bylo vybráno více než sto z nich a program se může pyšnit už dvěma kohortami úspěšných absolventů. Pro studenty prg.ai Minoru pravidelně pořádáme meetupy s inspirativními osobnostmi české AI scény a propojujeme tak vědeckou, byznysovou a studentskou sféru.

Podporujeme také podnikatelského ducha a inovativní nápady. Sestavili jsme přehlednou databázi vzdělávacích, výzkumných a podnikatelských aktivit pražské AI scény. Ta v současnosti čítá 114 úspěšných startupů a firem, 52 výzkumných skupin, 17 perspektivních VCs a akcelerátorů a 12 etablovaných univerzitních specializací. Na základě stále se rozrůstající lokální AI scény tuto databázi pravidelně aktualizujeme.