Typická pražská AI firma je mladá, exportující a soběstačná, ukazuje náš první ucelený report

130 společností, 11 rozhovorů, 9 byznysových témat. To je obsahem unikátní studie od prg.ai, kde najdete také přehled největších událostí na pražské firemní AI scéně za minulý rok nebo texty, které se zamýšlejí nad směřováním umělé inteligence či postavení žen ve výzkumu.

Měníme Prahu v evropské centrum umělé inteligence – tak zní vize našeho spolku. K dosažení tohoto cíle nám ale chyběla jasná data o soukromém sektoru, který v pražském ekosystému umělé inteligence hraje zásadní roli. Proto jsme se rozhodli zmapovat zdejší prostředí AI firem, poznat relevantní hráče a získat vhled do velikost místního trhu a jeho mechanik. Výsledkem naší práce je vůbec první taková studie, kterou jsme se pod názvem Mapping of the Prague AI company scene rozhodli vydat v ucelené formě, která je přístupná jak profesionálům z oboru, tak novinářům a veřejnosti.

Report si můžete prolistovat nebo si jej stáhnout ve formě PDF.

Typická pražská AI firma? Mladá, soběstačná a exportně orientovaná

První část reportu shrnuje hlavní výsledky průzkumu, který proběhl od ledna do června 2021 mezi 130 společnostmi. Jedná se o reprezentativní vzorek zahrnující malé, střední a velké produktové a konzultantské české firmy působící v Praze i zahraniční subjekty, které tu mají výzkumné a vývojové kapacity. 

Zajímali jsme se o to, jaké technologie pražské AI společnosti využívají pro vývoj produktů a služeb, jak jsou tyto firmy financované, do jakých sektorů a zemí směřují jejich produkty a služby nebo jak hledají zaměstnance do svých vývojářských týmů. Součástí průzkumu bylo ovšem také získání názoru na to, co je klíčem k tomu, aby se Praha stala v oblasti AI evropskou špičkou.

Nejen čísla ale také zkušenosti, rozhovory a přehled významných počinů za rok 2021

Na 50 stranách ale čtenáři najdou také články, rozhovory a přehledy, které doplňují a rozvíjejí témata z datové části reportu. Průmysloví členové prg.ai jako Avast, DataSentics, Resistant AI nebo Rossum pro studii připravili články na rozličná témata od důležitosti datové a AI strategie na straně zákazníka po tipy pro úspěšné přijetí AI řešení na straně byznysu a vybudování světového produktu. Mozaiku podnětných informací a inspirace dokreslily firmy jako Ataccama, Deepnote nebo Semantic Visions, které v roce 2021 významně pomohly Praze k jejímu zviditelnění ve světě.

Postavení žen ve vědě a soukromém sektoru jsme věnovali celou zvláštní sekci – ženy podle reportu Světového ekonomického fóra 2020 tvoří pouze 26 procent pracovní síly zabývající se daty a AI, přičemž průzkum prg.ai ukázal, že jejich podíl v pražských firmách je dokonce výrazně nižší. Na stranách reportu proto představujeme nadějnou vědkyni, vývojářku, ředitelku startupu a názory progresivních zaměstnavatelů.

Studie je završena přehledem hlavních počinů a úspěchů za rok 2021, a to zejména ze strany vzdělávacích a výzkumných institucí, které hrají v rozvoji inovačního ekosystému zcela nepostradatelnou roli.

Poděkování

Za celý tým prg.ai bychom chtěli na tomto místě vyjádřit vděčnost všem, kteří se na zprávě Mapping of the Prague AI company scene podíleli a nechali na ní velký kus práce a svého času.

Děkujeme především 130 respondentů a desítkám přispěvatelů, bez nichž by tento report nikdy nevznikl, a také datovým analytikům Janu Hurychovi a Davidu Kohoutovi z Pražského inovačního institutu, kteří nám pomohli data průzkumu zpracovat.

Zvláštní poděkování pak patří respondentům průzkumu, kteří dali souhlas ke zveřejnění údajů v sekci Lokální AI scéna na našich stránkách, kde najdete průběžně aktualizovanou databázi nejen pražských AI společností, ale také výzkumných skupin, studijních programů, investorů, komunit nebo iniciativ zaměřených na technické vzdělávání dětí.