Oblíbený kurz základů AI byl rozšířen o aktuální témata a zdroje, českou verzi doplnila výuková videa

- tisková zpráva - Elements of AI – bezplatný online kurz základů umělé inteligence – prošel aktualizací. Autoři v ní reagují na dění posledního roku a popularizaci AI nástrojů, jako je například ChatGPT. Česká verze díky národní partnerské organizaci prg.ai nabízí novinky a jejich lokalizaci mezi prvními. Zároveň je studujícím v češtině jako jediným k dispozici série doprovodných videí, kterými provází výzkumnice fakult elektrotechnické a informačních technologií z ČVUT.

Původně finský projekt Elements of AI (EAI) nabízí široké veřejnosti možnost osvojit si základy umělé inteligence. Nedávná, dosud nejvýraznější aktualizace kurzu reflektuje vývoj na poli velkých jazykových modelů a rychlé rozšíření nástrojů jako ChatGPT mezi lidmi. Jedná se o rozšíření EAI o nejnovější poznatky z oblasti strojového učení, neuronových sítí nebo etiky a společenských dopadů umělé inteligence.

V každé kapitole byly kompletně revidovány doporučené zdroje k dalšímu studiu. Ty speciálně pro českou verzi připravila organizace prg.ai, která ji od roku 2021 spravuje. Zájemcům o proniknutí do světa AI jsou k dispozici relevantní odborné texty, mediální výstupy i podklady od nejrůznějších vzdělávacích iniciativ. Samotný překlad aktualizace opět zajistili experti z Ústavu formální a aplikované lingvistiky MFF UK, a to samozřejmě i za použití umělé inteligence.

Kurz byl zařazen mezi vybrané online materiály listopadového Týdne pro Digitální Česko (TDČ) a nadále zůstává také součástí vzdělávací sekce stejnojmenného portálu. „Rád bych poděkoval všem, kteří se podíleli na kurzu Elements of AI a jeho aktualizaci, která reaguje na nejnovější trendy v umělé inteligenci. Kurz poskytuje hluboký vhled do fungování a principů umělé inteligence a já ho vřele doporučuji všem, kteří chtějí tento fascinující svět lépe pochopit. Zároveň jsem rád, že jsme mohli kurz tohoto typu zařadit do naší nabídky v rámci TDČ,“ říká místopředseda vlády pro digitalizaci Ivan Bartoš.

Úspěšně zvládnout EAI všem studujícím nově pomáhá série doprovodných videí, která jsou pro českou verzi kurzu unikátní. Šesti kapitolami kurzu provází výzkumnice ČVUT – Jindřiška Deckerová z Centra umělé inteligence Fakulty elektrotechnické v tandemu se Sarou Polak z Fakulty informačních technologií. Videa vznikla ve spolupráci prg.ai s organizací Czechitas a FIT ČVUT a doplní tak stávající odbornou a komunitní podporu kurzu.

 „I když jsme od vytyčeného cíle vzdělat 1 % populace pořád daleko, letošní více než zdvojnásobení počtu studujících je skvělý úspěch. Věřím, že právě kontinuální péče, která je kurzu věnována na naší i finské straně, může motivovat ještě více lidí, aby se do samostudia pustili,“ dodává ředitel prg.ai Lukáš Kačena.

Letos v květnu EAI překonal jeden milion zapsaných studujících celosvětově. V Česku se základy AI učí téměř 18 tisíc lidí. Od uvedení kurzu v češtině má lokalizace přes 2 300 absolventů. Jiné jazykové verze pak absolvovala další tisícovka zapsaných z Česka. S 20% úspěšností dokončení se Česko stále řadí na přední příčky mezi ostatními státy. Českou verzi EAI finančně podporují společnosti Amazon a Amazon Web Services.

„Umělá inteligence je katalyzátorem pokroku v dnešním světě a je zásadní, aby byla dostupná pro co nejširší spektrum lidí. Věříme, že investice do vzdělávání a šíření povědomí o AI přinesou pozitivní dopad na ekonomický růst a inovaci v Česku. Proto jsme hrdým partnerem české verze Elements of AI,“ uvedla Kateřina Štechová, Public Policy Manager Amazonu.

EAI je aktuálně kreditově uznatelným předmětem už na 13 vysokých školách po celém Česku. Během letošního roku dále kurz zařadilo do interního vzdělávání několik firem a institucí. Velký zájem EAI vzbudil například mezi zaměstnanci Magistrátu hlavního města Prahy, kde si jej zapsalo už 150 z nich.

Elements of AI vznikl společnými silami Helsinské univerzity a společnosti MinnaLearn. Během finského předsednictví Evropské unie autoři představili iniciativu kurz přeložit do všech jazyků EU.

Českou verzi kurzu přináší prg.ai od roku 2021 ve spolupráci s Českým vysokým učením technickým a Univerzitou Karlovou, za podpory Úřady vlády ČR a za finanční podpory společností Amazon a Amazon Web Services.