prg.ai newsletter #33: AI v Praze hýbe vzděláváním i médii

V květnu se v Praze rozběhly diskuse a akce zaměřené na AI. Prostřednictvím našich vzdělávacích a osvětových aktivit jsme úspěšně zapojili různé sektory společnosti do pochopení a využití potenciálu umělé inteligence. Páté výročí oslavil online kurz Elements of AI, který rovněž dosáhl významného globálního milníku. A umělá inteligence dostala patřičný prostor v českých médiích, což podtrhuje její rostoucí význam v životě každého z nás.

foto: E15 Michael Tomeš

🏡 Co je nového v prg.ai

prg.ai pořádá akce a workshopy na podporu pražské AI scény

Letos na jaře se téma AI objevuje na nečekaných místech: v časopisech, v politických diskusích i v televizi se najednou zmiňuje a používá umělá inteligence. Právě protože veřejnost začíná využívat transformačního potenciálu nově dostupných AI modelů, je důležité nejen informovat uživatele o nových technologiích, ale také je inspirovat k jejich rozvážnému užívání. A to je právě to, co se v prg.ai snažíme poskytnout – v květnu jsme uspořádali sérii workshopů, které představili AI jako nástroj v podnikatelském arzenálu i předmět nadnárodních regulací.

workshop prg.ai: Generativní AI ve firmách

Jste zběhlí ve všech možných způsobech, kterými vám AI může pomoci organizovat vaše podnikání, komunikovat se zákazníky a zefektivnit interní procesy? Boom generativní AI otevřel dveře novým možnostem automatizace podnikání a byla by škoda, kdyby malé firmy zaostaly za vlnou inovací. Devátého května jsme přivítali zástupce místních firem a podnikatele v rámci praktického workshopu v Kampusu Hybernská, který předvedl potenciál využití generativní umělé inteligence v rámci firem. Akce také umožnila účastníkům potkat odborníky na umělou inteligenci působícími napříč odvětvími: jako hlavní řečníci vystoupili Ondřej Vaněk z Blindspot AI a Ondřej Vykoukal z KROUPAHELÁN. Setkání nezanedbalo ani příležitost k výměně zkušeností a nápadů mezi účastníky a zúčastněné firmy si tak odnesly řadu tipů a osvědčených postupů, které jim pomohou přizpůsobit se novým technologiím a držet krok s konkurencí. Už teď se těšíme na další workshop!

První z workshopů se věnoval generativním AI nástrojům.
První z workshopů se věnoval generativním AI nástrojům.

AI Act: hledání křehké rovnováhy

16. května jsme se zase věnovali ožehavému tématu regulace umělé inteligence, jmenovitě připravenému AI Aktu, který si právě razí cestu Evropským parlamentem. Spolu s právní kanceláří KROUPAHELÁN a ve spolupráci s Podnikatelskými a inovačním centrem hl. m. Prahy a Pražským inovačním institutem jsme přivítali expertní panel, který diskutoval o tom, jak mohou evropští politici co nejlépe skloubit ochranou spotřebitele a podporu produktivních AI inovací.

V expertním panelu zasedli Markéta Gregorová, poslankyně Evropského parlamentu, Martin Rehák, zakladatel a ředitel společnosti Resistant AI, Jiří Drozd z Úřadu vlády ČR a Jan Kleindienst, spoluzakladatel a jeden z ředitelů společnosti MAMA.AI. Rozhovor moderoval Ondřej Vykoukal, advokát z kanceláře KROUPAHELÁN. Inspirativní diskuze se věnovala předpokládané novele, která představí pravidla používání generativní umělé inteligence, porovnala navrhovaný proces posuzování rizik se současnou praxí v oboru a nastínila nejdůležitější změny, které můžeme očekávat po zavedení AI Aktu do praxe. 

Na panelovou diskusi ohledně AI Actu zavítali zástupci zákonodárců i místních AI firem.
Na panelovou diskusi ohledně AI Actu zavítali zástupci zákonodárců i místních AI firem.

Staráme se o AI gramotnost bez ohledu na věk

Začlenění AI do českého vzdělávacího systému je jedním z našich dlouhodobých cílů. A nejsme v tomto úsilí sami: různé iniciativy, organizace a instituce se zaměřují na AI vzdělávání od útlého věku až po formální osnovy středních školách či univerzitách. V květnu jsme uspořádali setkání iniciativ, které se zabývají AI vzděláváním v Praze a okolí. Zúčastnili se ho AI dětem, Aignos, Czechitas, Technologická gramotnost, Smíchovská střední průmyslová škola a gymnázium (které jde příkladem, pokud jde o praktickou výuku informatiky, jak o tom nedávno psal Deník N), Digihavel, Pavel Kordík, Národní pedagogický institut České republiky a Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy (MŠMT). Další setkání je plánováno na červen: těšíme se na další produktivní diskusi a možnost budoucí plodné spolupráce.

Vzdělávání v oblasti umělé inteligence by však nemělo být zanedbáváno v žádném věku či oboru: stejně důležité jako školní osnovy jsou i odborná školení pracovníků v relevantních odvětvích. Abychom zdůraznili potenciál umělé inteligence ve veřejné službě, připravili jsme pro pražskou radnici workshop vedený ředitelem prg.ai Lukášem Kačenou. Setkání čítající téměř padesát komunálních zaměstnanců začalo vysvětlením základních principů umělé inteligence a představením možností zapojení této technologie do aktivit veřejné služby. Lukáš odprezentoval praktické příklady toho, jak se umělá inteligence již využívá ve veřejném sektoru doma i v zahraničí, a představil i několik poučných případových studií. Druhou část pak převzali zástupci Světlodatu, projektu který provozuje chatbota specializovaného na práci s městskými daty, dokumenty a plány. Ti provedli účastníky několika praktickými cvičeními s ChatGPT, které byly šité na míru skutečným potřebám každodenního fungování pražské radnice. Účastníci z akce odcházeli s novým odhodláním integrovat AI do svého každodenního pracovního života a zjednodušit si tak plnění svého důležitého agendy.

Umělá inteligence má ve veřejném sektoru velký potenciál, který na pražském magistrátu prezentovali zástupci projektu Světlodat.
Umělá inteligence má ve veřejném sektoru velký potenciál, který na pražském magistrátu prezentovali zástupci projektu Světlodat.

Představujeme umělou inteligenci širší veřejnosti

Kupujete si Nový Prostor? S každým nákupem nového vydání časopisu můžete zpestřit svou cestu po městě a zároveň přispět na dobrou věc – a tento měsíc se také můžete dozvědět něco nového o umělé inteligenci. Jsme rádi, že nejnovější číslo časopisu Nový Prostor je věnováno umělé inteligenci a jejímu novému společenskému významu: najdete v něm rozhovory s ředitelem prg.ai Lukášem Kačenou a předním českým výzkumníkem v oblasti informatiky profesorem Matasem. Můžete se dočíst nejen o novinkách na pražské AI scéně, ale také o nadějných výzkumných projektech i o budoucnosti oboru a jeho dopadech na širší společenské trendy. Pokud se chcete ponořit hlouběji do fenoménu velkých jazykových modelů a prozkoumat jejich fungování do větších detailů, přečtěte si článek Davida Slouky pro prg.ai Journal o in-context učení LLM.

Umělá inteligence se také objevila na stránkách deníku E15, který prezentoval práci Josefa Šivice z ČVUT a vyzdvihl tak český příspěvek k rozsáhlému mezinárodnímu výzkumnému projektu IMPACT – Intelligent Machine Perception, který podpořil i prestižní ERC Advanced Grant. V textu zdůraznil Josef Šivic hlavně důležitou roli dlouhodobých investic do inovací a výzkumu umělé inteligence, díky kterým se česká věda může měřit s evropskými špičkami v oboru umělé inteligence, počítačového vidění, robotiky či zpracování jazyka. Těší nás, že profesor Šivic zmínil prg.ai jako úspěšný příklad projektu, který se zasazuje o AI vzdělávání a popularizaci, které vzhledem k nedávnému vývoji tolik potřeba.

Elements of AI se daří v Česku i ve světě

Již několik let se snažíme zajistit, aby měli všichni zájemci přístup k základnímu vzdělání na poli umělé inteligence. A jak jsme všichni během posledních měsíců zažili, porozumět umělé inteligenci začíná být nejen zajímavé, ale čím dál více žádoucí. Ústředním bodem našeho vzdělávacího úsilí je bezplatný online kurz Elements of AI, který nyní oslavuje pět let existence od svého prvního představení v roce 2018. A květen přinel i další důležitý milník: Elements of AI nedávno překonal hranici jednoho milionu přihlášených uživatelů, který kurz absolvují z více než 170ti zemí! Jako národní partner projektu blahopřejeme MinnaLearn a University of Helsinki k tomuto úspěchu a děkujeme za jejich záslužnou práci, která usiluje o demystifikaci AI v tak globálním měřítku. Kurz zaznamenal v květnu úspěch také v Česku: v České republice jsme zaregistrovali již přes 13 000 účastníků a zapsali se tak mezi klíčové zdroje, které pomáhají české veřejnosti pochopit a plně využít možnosti umělé inteligence.

Připojili jsme se k Pražské inovační radě na Pii

V květnu jsme se stali členy Pražské inovační rady, která nás přivítala jako nejnovějšího člena při příležitosti 14. zasedání výboru, které se letos na jaře konalo na Pražském inovačním institutu. Zastoupena výkonným ředitelem Lukášem Kačenou se tak prg.ai mohla zůčastnit diskuze o nově plánovaném Prague Smart Akcelerátoru+, stejně jako plánování několika vzrušujících pilotních projektů. Těšíme se na plodnou spolupráci v rámci tohoto oficiálního orgánu!

Květnového prg.ai Minor Industry Talku se ujali DNAi

Tento měsíc mohli studenti prg.ai Minoru prozkoumat problematiku digitálních dvojčat pod záštitou DNAi, jedné z našich členských společností. Téma digitálních dvojčat již začíná rezonovat světem AI výzkumu: na jedné straně slibuje důležité výhody téměř všem oborům lidské činnosti, na druhé ale vyžaduje komplexní výpočty včetně integrace strojového učení s dalšími disciplínami, jakými jsou například teorie řízení, optimalizace, či fyzikální modelování. Experti z DNAi v rámci Industry Talku kriticky zvažovali tuto výzvu, její možná řešení a prezentovali i některé nekonvenční přístupy.

prg.ai Industry Talk pod vedením DNAi se věnoval problematice digitálních dvojčat.
prg.ai Industry Talk pod vedením DNAi se věnoval problematice digitálních dvojčat.

Shromáždili jsme mezinárodní výzkumnou komunitu PIR

Kvalitní výzkum nezná hranic – a mezinárodní talenty jsou pro každou akademickou komunitu důležitým přínosem. Praha jako rostoucí inovační centrum přitahuje široké spektrum mezinárodních výzkumníků ze všech koutů světa. Již od konce roku 2019 se snažíme podporovat mezinárodní výzkumnou komunitu v Praze: po celou dobu pandemie jsme zprostředkovávali online komunitu pro expaty, kteří se věnují výzkumu v Praze a okolí (Prague’s International Researchers – PIR). Od doby, kdy se pandemická zmírnila, pořádáme také sérii interdisciplinárních meetupů, které komunitě umožňují osobní setkání.

Poslední PIR meetup byl spoluprácí prg.ai a Středočeského inovačního centra (SIC), na které se krátkou prezentací jejich cloudových služeb podílel i výzkumný a vzdělávací tým Amazon Web Services. Součástí setkání byla také prezentace dvou zajímavých postdoktorských programů, které jsou otevřeny mezinárodním zájemcům. Rádi jsme viděli tolik přátelských tváří – připojili se k nám výzkumníci z více než 33 zemí světa, aby objevili nové příležitosti a navázali nové kontakty s kolegy z jiných pražských výzkumných institucí.

Druhý Prague's International Researchers Meetup byl spoluprácí prg.ai a Středočeského inovačního centra (SIC) spolu s výzkumným a vzdělávacím týmem Amazon Web Services.
Druhý Prague’s International Researchers Meetup byl spolupráci prg.ai a Středočeského inovačního centra (SIC) spolu s výzkumným a vzdělávacím týmem Amazon Web Services.

Na konci května se naše kolegyně Lenka Kučerová zapojila do další zajímavé zahraniční spolupráce. V rámci jeho diplomatické návštěvy České republiky představila pražskou AI scénu alžírskému ministrovi pro startupy a inovace Yacine El Mahdi Oualidovi.

🎭 Akce, na které se těšíme

1. června: Přednáška – Etika a politika umělé inteligence

S rychlým rozvojem ChatGPT a skandály typu Cambridge Analytica je zcela zřejmé, že umělá inteligence má významný dopad na společnost a mnoho lidí se obává jejího etického a politického dopadu na širší společnost. Během své přednášky (a následného křtu knihy) se bude filosof technologie a předseda ERA při Akademii věd ČR Mark Coeckelbergh věnovat hned několika důležitým etickým a politickým otázkám, které AI vyvolává, včetně právní odpovědnosti za automatizovaná rozhodnutí, možné manipulace, ohrožení demokracie a přehnaného antropocentrismu.

  • Akademie věd – Národní 3; sál 206, 16:00 (vstup zdarma). 

2. – 4. června, Machine Learning Prague 2023

Během letošního ročníku konference Machine Learning Prague se můžete těšit na vynikající sestavu 45 mezinárodních expertů na ML a AI jak z byznysu, tak i z akademické sféry – a můžete tam potkat i nás! Mimo mezinárodního networkingu akce představí program plný praktických přednášek, workshopů, i dalšího interaktivního obsahu: kupte si poslední z volných vstupenek, aby vám nic neuniklo. A když už budete u toho, nezapomeňte na slevový kód prgai15, který vám strhne 15 % z ceny lístků na konferenci i specializované workshopy. Těšíme se!

4. června, Robotický den

Letošní ročník Robotického dne se uskuteční v Kongresovém centru Praha a jedním z hlavních partnerů akce bude i náš průmyslový člen, společnost Valeo. Akce slibuje poutavý program plný zábavných výzev a soutěží pro vás a vaše robotické výtvory: neváhejte prozkoumat seznam soutěží a zúčastnit se jedné, nebo hned několika!

7. června, Kurz EDIH – Umělá inteligence pro prediktivní údržbu

Podle Mezinárodní společnosti pro automatizaci přicházejí podniky na celém světě ročně o 647 miliard dolarů kvůli výpadkům způsobeným poruchami. Umělá inteligence a strojové učení mohou pomoci: díky různým typům senzorů a pečlivé analýze dat může prediktivní údržba odstranit škody ještě předtím, než k nim dojde. V tomto kurzu podporovaném NVIDIA Deep Learning Institute (DLI) se vývojáři naučí, jak identifikovat anomálie a poruchy v časových řadách dat, odhadovat životní cyklus dílů a vyhodnocovat potenciální anomálie.

8. – 10. června, Veletrh vědy

Věda nemá hranice! Každoroční Veletrh vědy v České republice hravou a interaktivní formou představuje širokou rozmanitost vědeckých projektů a výzkumných aktivit. Akademie věd ČR propojuje odborníky a profesionály z akademické sféry a vědeckých institucí s veřejností a komerčním průmyslem a aktivně tak podporuje zájem o vědu a inovace mezi stále větším počtem návštěvníků. Veletrh vědy, který v roce 2022 překonal hranici 35 000 návštěvníků, se stal jedním z nejrychleji rostoucích a nejvíce progresivních veletrhů ve střední Evropě: letošní ročník si rozhodně nenechte ujít.

8. června, Seminář Brno.AI – Generativní umělá inteligence ve firmách a na úřadech

Jste připraveni využít plný potenciál umělé inteligence ve svém profesním životě? Cílem tohoto semináře a následného networkingového setkání je poskytnout účastníkům ucelený pohled na principy a možnosti generativních systémů umělé inteligence (jako je ChatGPT) a seznámit je s konkrétními příklady využití a praktickými nástroji. Seminář nabídne možnost setkat se a konzultovat s odborníky na umělou inteligenci, včetně Ondřeje Vykoukala ze společnosti KROUPAHELÁN. 

8. června, Pražský informatický seminář – Mluvit s mozkem jeho vlastním jazykem: od simulací ke kortikálním implantátům (Mgr. Ján Antolík, Ph.D.)

55té setkání Pražského informatického semináře přinese přednášku Mgr. Jána Antolíka, Ph.D., odborníka na nadějnou oblast výzkumu výpočetní neurovědy. Zajděte si na tuto přednášku, která začíná v 16:15 v Zengerově posluchárně FEE ČVUT, a dozvíte se, jak může výzkum toho, jak lidé vnímají a klasifikují objekty v abstraktním vektorovém prostoru přispět k vyřešení nejzapeklitějších otázek kognitivní vědy.

20. června, Operitiv – Umělá inteligence: pomocník, nebo existenční hrozba?

Technologický pokrok v oblasti umělé inteligence rychle mění svět i společnost a vzbuzuje zájem i obavy. ChatGPT a další systémy umělé inteligence vyvolávají vášnivé debaty mezi odborníky i veřejností. Jak AI změní tradiční formy vzdělávání nebo práce? Kterým pracovním místům hrozí zánik? Jak držet krok s pokrokem a využít AI ve svůj prospěch (nejen) v práci? O tom si Ondřej Cihlář v Operu popovídá s Dariou Hvížďalovou z 42 Prague a Janem Romportlem.

17. – 23. července, EuroPython Praha 2023

Letos v červenci se v Praze uskuteční již 22. ročník konference EuroPython, která do české metropole přizve renomovanou konferenci zaměřenou na programování v Pythonu pořádanou dobrovolníky. Akce slibuje plno zajímavých komunitních a vzdělávacích akcí pro začátečníky i pokročilé programátory, které určitě zaujme rozmanitými tématy více než 120 workshopů. Nenechte si ujít příležitost setkat se s mezinárodní open-source komunitou v Praze!

👏 Úspěchy našich členů a partnerů

Strojový překlad patří mezi oblasti výzkumu, v nichž čeští vědci zabývající se umělou inteligencí vynikají. Jejich nejnovější systém s názvem Elitr, vyvinutý ve spolupráci s mezinárodními kolegy, již umí simultánně překládat do více než 40 jazyků – a časem se stále zlepšuje a učí. Vedoucí týmu a člen výkonného výboru prg.ai Ondřej Bojar vysvětluje: „Sestavili jsme plán, jak během tříletého projektu připravíme systémy tak, aby dokázaly sledovat živé slovo hlavního řečníka a jako zálohu také současně přítomné simultánní tlumočníky, z více zdrojů budeme živě zobrazovat překlad mluveného slova“. Systém slibuje zrychlení a ulehčení vícejazyčných překladů na velkých mezinárodních akcích a případně i automatizaci poznámek z přednášek v několika jazycích najednou.

Vynikající výsledky přináší již úvodní etapa projektu FETA – Analýza šifrovaného provozu pomocí síťových toků, kterého se účastní Fakulta informačních technologií ČVUT. Díky spolupráci tří týmů (CESNET, FIT ČVUT a FIT VUT) pod vedením Ing. Tomáše Čejky, Ph.D., z Katedry číslicového návrhu na FIT ČVUT a spolupracovníka CESNETu, se podařilo vyvinout unikátní a vysoce přesnou metodu detekce IoT malware. Metoda byla již dokonce publikována v časopise IEEE IoT, jednom z nejprestižnějších impaktovaných časopisů v oblasti Internet of Things.

Kolik peněz vynakládají politické strany nebo prezidenští kandidáti na politické kampaně? Datoví vědci nyní představují mnohem jednodušší a transparentnější způsob, jak monitorovat politické kampaně díky otevřeným datům! Nová aplikace vyvinutá na FIT ČVUT poskytuje jasné a podrobné informace o transakcích evidovaných na transparentních účtech politických aktérů, včetně důležitých detailů jako jsou jména přispěvatelů, poměry příjmů a výdajů, a také aktuální zůstatky. Aplikace vznikla ve fakultní laboratoři OpenDataLab, která běží ve spolupráci se společností Profinit.

V květnu se na CIIRCu slavilo historický mezinárodní úspěch: profesor Vladimír Kučera, proslulý svou prací na teorii kontroly a Youla-Kučera parameterizaci, byl vybrán jako nový člen elitní Americké filozofické společnosti. Společnost v současnosti čítá necelou tisícovku aktivních členů, pouze 158 z nich jsou cizinci. Členství se uděluje za vynikající výzkum a zásluhy v oblasti matematiky, fyziky, biologie, sociálních a behaviorálních věd, umění, humanitních věd a věcí veřejných. Profesor Kučera je po prezidentech Masarykovi, Benešovi a Havlovi teprve čtvrtým českým občanem, který do Americké filozofické společnosti přizván. Blahopřejeme!

Profesor Kučera se stal historicky čtvrtým Českým členem Americké filozofické společnosti.
Profesor Kučera se stal historicky čtvrtým Českým členem Americké filozofické společnosti.

V uplynulých dnech se v CIIRC ČVUT setkali zástupci 25 partnerů nové technologické sítě AI-MATTERS, kterou tvoří sedm uzlů a jeden satelit v osmi zemích Evropy s rozpočtem 60 mil. eur na pět let. Hlavním cílem sítě AI-MATTERS je podporovat rozvoj evropského průmyslu při zavádění pokročilých technologií, a tím zvyšovat jeho inovační kapacitu i globální konkurenceschopnost. Český uzel sítě AI-MATTERS vede CIIRC ČVUT, který se tak stává jedním z hlavních testovacích a experimentálních míst pro průmyslové aplikace v oblasti umělé inteligence a inteligentní robotiky.

Napilno měli v květnu i studenti CIIRC ČVUT. Studentský tým Alquist postoupil do semifinále soutěže Amazon Alexa Prize SocialBot Grand Challenge 5 a pokračuje tak v sérii úspěchů na poli konverzační AI a chatbotů na ČVUT. „Vytvořit společensky zdatnou AI je složité,“ řekl Reza Ghanadan, hlavní vědecký pracovník Alexa AI a vedoucí Alexa Prize. „Je to proto, že lidská konverzace je ve svém společenském kontextu pozoruhodně delikátní a složitá a otevřená povaha SocialBot dialogů ji činí nesmírně náročnou.” Jsme rádi, že česká odbornost byla opět oceněna a těšíme se na nadcházející kola letošní soutěže.

Multidisciplinární projekt Central European Digital Media Observatory (CEDMO) sdružuje téměř všechny skupiny a instituce, které se zabývají mediální a digitální bezpečností – a nyní se těší i z podpory Googlu, který se stal partnerem a spolupracovníkem projektu. Spolupráce byla vyhlášena Univerzitou Karlovou 4. května 2023 a prezentoval ji hlavní koordinátor projekt Václav Moravec, člen fakulty FSV UK a výkonného výboru prg.ai. Finanční podpora Googlu zajistí CEDMu 1 milion eur na rozšíření výzkumného úsilí a zvýšení mediální a digitální gramotnosti v České republice, na Slovensku a v Polsku.

Mezinárodní síť AI MATTERS má za cíl podpořit zapojení AI technologií do evropské průmyslové výroby.
Mezinárodní síť AI MATTERS má za cíl podpořit zapojení AI technologií do evropské průmyslové výroby.

Cestování plánované umělou inteligencí je hudbou budoucnosti – nebo je to už současnost? Doprava a logistika podpořená umělou inteligencí jsou už teď běžnější, než by se mohlo zdát. Náš průmyslový člen Citya v květnu zaujal média rozšířením služby sdílených dodávek v Říčanech, která plánuje rychlé a efektivní trasy díky umělé inteligenci. Po úvodním demu jsou nyní sdílené dodávky k dispozici v celém Říčanském regionu a místní tak mají novou udržitelnou a zároveň personalizovanou alternativu dojíždění. Další expanze se již plánuje, Citya počítá až s 60ti komerčními jízdami denně. Pokud byste se chtěli dozvědět více o budoucnosti lokální mobility a jakou roli v ní mohou podle Cityi hrát AI a ML technologie, přečtěte si článek v Týdeníku Euro nebo na rozhovor s generálním ředitelem Dominikem Janíkem v Info.cz.

Další z našich průmyslových členů – Resistant AI, společnost která se specializuje na odhalování a prevenci kyberkriminality a finančních podvodů – se dostala do žebříčku nejúspěšnějších start-upů v oblasti prevence finanční kriminalityfintechu podle společnosti Sifted. Gratulujeme a máme radost, že se AI zasazuje o odhalování a prevenci finanční kriminality nejen v Praze, ale i ve světě.

Věděli jste, že až donedávna se porovnávání produktů mezi itineráři e-shopů a interními katalogy online platform spoléhalo hlavně na manuální práci? Díky AI řešení na míru mohou online prodejci značne zlepšit personalizaci produktů, přesnost zobrazovaných informací i efektivitu prodeje. V nejnovější případové studii, kterou podrobně popisují na webových stránkách společnosti DataSentics se můžete dozvědět, jak úspěšně zautomatizovat porovnávání produktů pro Heureka Group, největšího evropského srovnávače cen a nákupního poradce. Díky systému strojové učení vyvinutému na míru Heuréce se již platforma nemusí spoléhat na armádu manuálních pracovníků, což jí umožňuje dosáhnout vyšší přesnosti, rychlejšího zpracování objednávek a efektivnější organizace práce zaměstnanců. Díky excelenci společnosti DataSentics co se týče strojového učení a umělé inteligence byla společnost rovněž vybrána jako Elite partner společnosti Databricks, která je lídrem v oblasti datové analytiky.

Studenský tým Alquist z CIIRC ČVUT slaví postup do semifinále Amazon Alexa Prize SocialBot Grand Challenge 5.
Studenský tým Alquist z CIIRC ČVUT slaví postup do semifinále Amazon Alexa Prize SocialBot Grand Challenge 5.

Data jsou základním stavebním kamenem mnoha běžných metod a aplikací strojového učení. Jak mohou firmy zajistit kvalitní zapojení datové vědy do svého fungování a získat tak ze svých co největší užitek? V novém díle podcastu Data Talk na Spotify popisuje Michal Ambler ze společnosti EY svou zkušenost s vedením analytického týmu v rámci  renomované poradenské společnosti, včetně role strojového učení a personálních otázek. Pokud vás zajímají výhody a nevýhody nasazení umělé inteligence spíš ve větších firmách a mezinárodních korporacích, datový vědec společnosti EY Tomáš Kozák ve svém textu podrobně popisuje důležité aspekty adopce AI v kontextu velkých firem.

📍 Z místní AI scény

Výzkumníci ČVUT přispívají k boji proti civilizačním chorobám

Je známo, že různí lidé často reagují na stejnou stravu odlišně, ale důvody těchto rozdílů nejsou jasné. Nyní se jimi zabývají také vědci na ČVUT – a pomocí specializovaných algoritmů se snaží pochopit vztah mezi stravovacími návyky a nemocemi, nesnášenlivostmi, nebo alergiemi. Výzkum je součástí mezinárodního projektu CoDiet, který vede španělské výzkumné centrum za podpory programu EU Horizon.

📰 Zprávy, které by vám neměly uniknout

🧩 Zajímavé zdroje

Newsletter EuropeanAI

V Evropě se na poli regulace umělé inteligence mnoho chystá a orientovat se v posledním vývoji je občas náročné. Tento dvouměsíční newsletter EuropeanAI vydává Dr. Charlotte Stix, která aktuálně pracuje pro OpenAI a dříve také koordinovala expertní skupinu Evropské komise pro umělou inteligenci (AI HLEG). Její publikace je široce považována za důvěryhodný zdroj informací o vývoji regulací umělé inteligence v celé Evropské unii a často také komentuje nejnovější vývoj v oblasti výzkumu.

Pražský portál veřejných dat – otevřené datové sady

Ve Praze jsou data všude kolem nás: a s trochou zvídavosti a statistických znalostí z nich můžeme vyzískat nové poznatky nebo je využít k novým inovativním projektům. Pokud ho ještě neznáte, neváhejte prozkoumat Místní katalog otevřených dat hlavního města Prahy. Je na něm k dispozici 364 otevřených datových sad v různých kategoriích (například rozpočet a finance, provoz a veřejná doprava, bydlení, sport a životní prostředí), které můžete stáhnout, prozkoumat a použít pro vlastní účely.

📢 Komunitní výzvy

Technologická inkubace agentury CzechInvest otevírá druhé kolo

Po úspěšném prvním kole je projekt znovu přijímá přihlášky: mladé firmy působící v oblasti umělé inteligence (a také mobility, ekologie, cirkulární ekonomiky nebo kreativních průmyslů) se mohou ucházet o dotaci, která pro toto kolo obnáší až 106 milionů korun na podporu inovativních projektů. S druhým kolem nově CzechInvest představil také nový aplikační portál a možnost konzultací: více se dočtete na webových stránkách. Svou přihlášku nezapomeňte vyplnit a odeslat do 18. června 2023.

Otevřená výzva AIRISE podpoří umělou inteligenci ve výrobě

Zastupujete malý nebo střední podnik, který se zaměřuje na implementaci AI v oblasti průmyslové výroby, monitorování procesů, nebo supply chain? Tahle výzva je pro vás: CIIRC ČVUT spolupracuje s mezinárodním projektem AIRISE a zve vás k účasti v první otevřené výzvě na podporu umělé inteligence v průmyslu. V případě úspěchu by váš projekt mohl získat finanční podporu až do výše 40 000 eur na realizaci odevzdaného návrhu. Navštivte webové stránky AIRISE pro další podrobnosti a přihlaste svou společnost – uzávěrka je 30. června 2023.

2023 Program Formosa Leading Acceleration Super Hub přijímá přihlášky

Tchajwanská Startup Terrace na podzim přivítá mezinárodní startupy na třítýdenní návštěvě Tchaj-wanu, která je plánována od 30. října do 17. listopadu 2023. Program je nabitý zajímavými příležitostmi a má být vstupní bránou na Tchaj-wanský trh, která podnikatelům umožní poznat místní podnikatelské prostředí a navázat klíčové kontakty. Zúčastnit se mohou mezinárodní startupy, které byly založeny po roce 2015, ideálně působící na poli greentech, AIoT, zdravotnictví či vesmírných technologií. Více informací o programu naleznete v prezentaci a svou společnost můžete zaregistrovat do 15. července na tomto odkazu.

💼 Otevřené pracovní pozice

Datamole

Senior Data & AI Consultant

Senior Administrator with DevOps ambitions

Phase

Various positions

Resistant AI

Various positions (including ML and Data Science)

Recombee

Various positions

Rossum AI

Various positions (including ML and Data Science)

DataSentics

Various positions (including ML and Data Science)

FIT at Czech Technical University

PR / Marketing Specialist

Barbora Bromová

Barbora Bromová