prg.ai meetup: Budoucnost teorie her podle Michaela Bowlinga

V rámci listopadového prg.ai meetupu v Praze přednášel Michael Bowling, profesor informatiky a počítačových věd na univerzitě v kanadské Albertě. Více než 180 členů místního ekosystému využilo příležitosti vyslechnout postřehy profesora Bowlinga o zpětné racionalitě osobně, včetně místních podnikatelů, akademiků, výzkumných pracovníků a studentů.

Kolem umělé inteligence to v Praze žije a vitality zdejšího ekosystému si všímají i velká jména zahraničního výzkumu. Na podporu pražské AI scény jsme proto v listopadu uspořádali prg.ai meetup, který pod jednu střechu přivedl více než 180 akademiků, podnikatelů, studentů a výzkumných pracovníků z oboru. Setkání bylo nejen skvělou příležitostí k navázání kontaktů, ale i k načerpání nových poznatků. A to především díky přednášce kanadského profesora Michaela Bowlinga, který přijal pozvání prg.ai a představil svůj nejnovější výzkum a jeho přínosy.

Přednáška Michaela Bowlinga o nové koncepci racionality v teorii her

Michael Bowling je profesorem na kanadské University of Alberta, kde učí počítačové vědy a vede doktorské studium. Kariérní zkušenosti sbíral mimo jiné také v prestižním výzkumném křídle společnosti DeepMind. Na akademické půdě se profesor Bowling věnuje teorii her. Zajímají ho základní principy, díky kterým se počítačové modely postupně učí hrát hry, jako je například poker. Ve svém výzkumu pak poukazuje na nedostatky některých základních principů teorie her, které se v oboru často považují za neotřesitelné, a nabízí slibné alternativy, které by mohly položit základy nové koncepce teorie her.

Během své pražské přednášky profesor Bowling mluvil o takzvané hindsight rationality (zpětné racionalitě). Tedy o novém přístupu k multiagentnímu strojovému učení, který se místo na vyhodnocování budoucího optima soustředí na retrospektivní hodnocení v rámci jediného učebního cyklu a porovnání s cílenými odchylkami chování. Přednáška byla vyvrcholením ročního akademického projektu s cílem najít alternativu k Nashově rovnováze, jehož závěry byly publikovány během prestižních konferencí AAAIICML.

Na YouTube kanále prg.ai najdete záznam celé přednášky, kde se mimo jiné dozvíte:

  • jaké nedostatky má tradiční racionalita;
  • které inovace umožnily vznik nového konceptu zpětné racionality;
  • jak se tento nový přístup dá aplikovat na různé možnosti strategických odchylek;
  • a co z výzkumu vyplývá pro budoucí výzkum teorie her.

Naše poděkování patří partnerům CzechInvestDataSenticsRecombee a Impulse Ventures, kteří nám umožnili tuto akci zorganizovat, a také Fakultě informačních technologií ČVUT za propůjčení prostor. Můžete se podívat také na krátké video z akce, které natočila společnost DataSentics.