prg.ai newsletter #31: Vzdělávání na úsvitu nové éry umělé inteligence

AI boom je nepopiratelně tady a inovace jen tak nezpomalí. Březnová edice našeho newsletteru shrnuje novinky na pražské AI scéně a soustředí se hlavně na nové vzdělávací projekty a události, které vám pomohou držet krok s tempem technologického pokroku.

🏡 Co je nového v prg.ai

Představujeme nové partnery

prg.ai se otevírá firmám i mimo obor. Partnery naší organizace se nově začátkem roku 2023 staly poradenská společnost EY, advokátní kancelář KROUPAHELÁN a výrobce léčiv Zentiva. Tyto na první pohled různorodé partnery pojí, že byť nemají kolem AI postavený svůj byznys, mají nejlepší předpoklady být ve svých oborech lídry v jejím zavádění a využívání. Více se dočtete v naší tiskové zprávě.

Oslava druhého výročí kurzu Elements of AI v České republice

Elements of AI, bezplatný online kurz pod taktovkou finské spolupráce společnosti MinnaLearn s Helsinskou univerzitou, si tento měsíc připomněl pět let od svého zahájení. A shodou okolností v prg.ai také slavíme dvouleté výročí spuštění českojazyčné verze kurzu, která už přivítala přes 11 tisíc účastníků. Tak rychlý růst by nebyl možný bez našich spolupracovníků a partnerů: velké díky patří našemu týmu instruktorů, kteří kurzu věnují svůj čas a odborné znalosti, a také Amazonu a Amazon Web Services, kteří nám pomohli zajistit pokračování české verze kurzu. Na oslavu těchto výročí nás iniciátoři kurzu pozvali na dvoudenní konferenci do Finska, kde měli naše kolegyně Bára a Lenka možnost diskutovat o osvědčených zkušenostech i nadcházejících plánech s mezinárodními partnery tohoto vzdělávacího projektu.

V Helsinkách jsme také měli možnost prozkoumat místní platformu, která uvádí principy zodpovědné AI do praxe, seznámit se s aktivitami a programy Finského centra pro umělou inteligenci a navštívit dva magisterské programy, které se věnují AI a Data Science. Finsko investuje spoustu energie i financí do inovací a vzdělávání a je tak inspirací pro mnoho našich snah a aktivit. Naše díky za velmi zajímavý program ve finské metropoli patří našim partnerům a kolegům z MinnaLearn, Helsinské univerzity, FCAI, Hello Ruby a Silo AI.

Na konferenci Elements of AI ve Finsku jsme se setkali se zahraničními partnery kurzu.
Na konferenci Elements of AI ve Finsku jsme se setkali se zahraničními partnery kurzu.

Během cesty jsme se také setkali s Martinem Krutským, studentem ČVUT v Praze, který tento semestr studije ve Finsku díky výměnnému programu Erasmus. „Než jsem nastoupil na výměnný pobyt na Aalto University, měl jsem vysoké očekávání od dobře aktualizovaného praktického studijního programu, který implementuje řadu špičkových modelů umělé inteligence v oblasti NLP a počítačového vidění. Zklamán jsem v tomto směru rozhodně nebyl. Uvědomil jsem si však, že na rozdíl od Prahy závisí množství znalostí mnohem více na vlastním nasazení. Kvalita přednášejících je podobná jako na ČVUT, ale obsah je často méně teoretický,“ podotýká ke svým mezinárodním zkušenostem.

Marek Rosa z GoodAI zavítal na březnový prg.ai Minor Industry Talk

Jaká je budoucnost AI v herním průmyslu, jak ji ovlivní rozmach velkých jazykových modelů? I o tom byl další Industry Talk pro studenty programu prg.ai Minor. Zakladatel společnosti Good AI Marek Rosa při březnové přednášce představil svůj pohled na rozvoj umělé inteligence za poslední dekádu – od architektury neuronové sítě AlexNet po model Stable Diffusion. Během přednášky se dostal k tématům jako je etika v AI nebo k otázce nákladů na další trénink předtrénovaných modelů. Mezi nejzajímavější patřilo povídání o roli a významu tzv. agentů ve vývoji her, zejména těch „zlých“. Neméně zajímavá ovšem byla i diskuze, která se rozproudila bezprostředně po přednášce. Studenty zajímala (ne)udržitelnost vlastního vývoje obecné umělé inteligence (AGI) nebo přístup firmy k zlepšování nasazení ChatuGPT ve hrách skrze lepší zadání.

V březnu se také uzavřely přihlášky do nového ročníku prg.ai Minor a program se tak těší na novou generaci mezioborových studentů umělé inteligence. V současné době meziuniverzitní tým akademických a fakultních garantů pečlivě přezkoumává všechny přihlášky: rozhodnutí můžete očekávat už 6. dubna.

Spolupracujeme na nových pravidlech pro využití umělé inteligence

V březnu se konalo další jednání Výboru pro umělou inteligenci vedeného Ministerstvem průmyslu a obchodu. Aktivně jsme se zapojili do diskuse nad vyhodnocením dosavadního plnění Národní strategie umělé inteligence a o budoucí podpoře umělé inteligence ze strany státu. Debaty na toto téma budou pokračovat v průběhu celého letošního roku a my budeme u toho.

Také jsme se stali členy meziresortního Výboru pro digitální vzdělávání a v březnu se poprvé zúčastnili jeho jednání. Snažíme se mimo jiné rozšířit povědomí o kurzu Elements of AI a možnosti začlenit jej jako součást vzdělávání pracovníků ve veřejné sféře.

A že téma umělé inteligence rezonuje i ve veřejném sektoru jsme si potvrdili na workshopu, který jsme pořádali v rámci Social Innovation Fora, konference organizované Ministerstvem práce a sociálních věcí zaměřené na trendy ve veřejných službách. Účastníci z různých ministerstev si odnesli inspirující příklady a možnosti využití AI ve veřejném sektoru. Nejvíce rezonovalo (nepřekvapivě) téma ChatGPT, zároveň podle průzkumu provedeném na místě se většina přítomných neobává ztráty zaměstnání kvůli novým technologiím.

Březnový prg.ai Minor Industry Talk přivítal Marka Rosu, ředitele GoodAI a Keen Software House.
Březnový prg.ai Minor Industry Talk přivítal Marka Rosu, ředitele GoodAI a Keen Software House.

Podpora umělé inteligence ve vzdělávání

S ChatGPT se bude muset naučit pracovat nejen veřejná správa, ale také univerzity, střední a základní školy, i ostatní vzdělávací instituce. Ve spolupráci s Univerzitou Karlovou vytváříme pracovní skupinu zahrnující různé aktéry, kterých se rozvoj chatbotů a jazykových modelů týká. Cílem skupiny bude najít způsob, jak využít ChatGPT ve vzdělávání. Budeme vás o průběhu dál informovat a pokud byste se chtěli zapojit, jste vítáni.

I když na programech týkajících se AI ve vzdělávání pracujeme už nějakou dobu, tempo technologického pokroku je nepopiratelné a AI nástrojům se dostává stále větší pozornosti jak ze strany učitelů, tak ze strany studentů. Abychom pomohli připravit české školství na efektivnější využití nových technologií, pořádáme workshopy a praktické přednášky, které předvádí potenciál AI ve školních třídách i mimo ně. V březnu jsme přivítali skupinu studentů na workshopu pořádaném s organizací Kudykampus, který studentům umožňuje absolvovat jednodenní setkání ve firmách, institucích, či organizacích, jako je ta naše. Představili jsme jim základy umělé inteligence, umožnili vytvořit vlastního avatara a představili řadu možností, jak se AI či ML věnovat na akademické či profesionální půdě.

Kromě toho jsme navštívili také Pedagogickou fakultu Západočeské univerzity, kde jsme byli pozváni, abychom představili různorodou krajinu nástrojů AI pro využití pedagogickými odborníky. Naše přednáška poskytla budoucím učitelům a studentům pedagogiky vhled do toho, co AI je a jak funguje a dala jim první praktický úvod do různých užitečných generativních aplikací AI.

Nový podcast pod taktovkou M2G – Growcast

Pohybujete se na scéně technologických start-upů a zajímá vás, jak je vést co nejlépe? Náš partner Ment2Grow je tu pro vás: díky jejich novému podcastu si můžete poslechnout odborníky i úspěšné podnikatele a jejich zkušenosti s řešením mnohých výzev, které čekají mladé podnikatele. Poslechněte si nejnovější díly Growcastu na všech významných audio platformách, včetně Spotify, Apple podcasts, Google podcasts nebo YouTube.

Delegace studentů zavítala do našich kanceláří díky Kudykampusu.
Delegace studentů zavítala do našich kanceláří díky Kudykampusu.

🎭 Akce, na které se těšíme

4. dubna, Jak umělá inteligence mění svět – konference CzechCrunch

Umělá inteligence zasahuje do našich životů léta, ale tentokrát je něco jinak. Uchvacující nástroje na generování textu, obrázků, či dokonce kompletního videa, se všechny objevily jen před pár měsíci, ale mají potenciál přeměnit mnohé aspekty našich životů. K diskusi o nejnovějším vývoji se na této akci sejdou Eva Nečasová z AI dětem, Tomáš Mikolov z CIIRC ČVUT, Rudolf Rosa z MFF UK a Tomáš Černý z Akademie věd ČR. Pokud chcete prozkoumat budoucnost současného boomu umělé inteligence, nenechte si to ujít.

5. dubna, DATA mesh Meetup

Komunita DATA mesh sdružuje vývojáře, datové experty a lídry start-upové scény. Každý první čtvrtek v měsíci představí tři poutaví řečníci svůj obor a projekt, a poté následuje otevřená afterparty, při které můžete navázat kontakty s datovými vědci, inženýry a technickými profesionály. Pokud máte zájem zúčastnit se dubnového neformálního setkání, zaregistrujte svou účast níže. 

12. dubna, Ženy v technických oborech – Genderový algoritmus

Nerovnosti mezi pohlavími na trhu práce jsou stále problémem a zvláště výrazné jsou v technických oborech. Tato česko-francouzská spolupráce s Fakultou informačních technologií ČVUT se zaměřuje na rovnost žen a mužů v technologickém vzdělávání a průmyslu: v rámci dvou panelových diskuzí se na ní budou podílet Daria Hvízdalová ze 42 Prague a Barbora Bühnová z Czechitas.

13. dubna, ChatGPT a budoucnost konverzačních technologií: Pokroky, důsledky a výzvy

V posledních letech došlo k výraznému posunu ve výzkumu umělé inteligence, a to především díky rozkvětu komerčních jazykových modelů. Jak tyto modely mění výzkum zpracování přirozeného jazyka? Zjistit to můžete na přednášce Jana Pichla, technického ředitele společnosti PromethistAI, kterou organizuje FEL ČVUT. Přednáška se bude zabývat nedávnými pokroky v oblasti modelování jazyka a konverzační umělé inteligence, ale také výzvami, které nás ještě čekají.

19. – 21. dubna, WebExpo 2023

Tato konference má již patnáctiletou tradici: a pokaždé se ukáže jako vynikající příležitost k navázání kontaktů s mezinárodní komunitou odborníků na eb-dev, design, UX, výzkum, marketing a product management. V programu nabitém řečníky, kterých je více než 70, si jistě najdete přednášku, která vás zaujme. 

20. dubna, AI v kontextu architektury s Milošem Floriánem (MOLAB FA ČVUTFLO|W)

Cyklus AI v kontextu pokračuje na MFF UK i v dubnu. Tentokrát přináší přednášku Miloše Floriána o důsledcích a vlivech, které mohou mít technologie AI a ML pro oblast architektury. Nenechte si ujít příležitost seznámit se s touto revoluční technologií v širších souvislostech. 

20. – 21. dubna, Prague AI Hackathon

Umělá inteligence se vyvíjí velmi rychle a už teď tvoří základ mnoha našich každodenních digitálních produktů. Tento 30ti hodinový AI hackathon má za cíl vyvinout nová praktická řešení založená na generativních AI technologiích, jako jsou ChatGPT, Stable Diffusion a další a propojit tak profesionály i nadšence, kteří jsou zapálení pro AI, na dva společné dny intenzivního kódování.

27. dubna, Národní finále soutěže v kybernetické bezpečnosti ČR

Národní finále bude vyvrcholením 7. ročníku studentské Národní soutěže ČR v kybernetické bezpečnosti (NSKB). Součástí národního finále bude i bohatý osvětový-odborný doprovodný program; těšit se můžete na minisoutěže, odborné workshopy a semináře, a dokonce i na veletrh pracovních příležitostí s tematikou ICT a kybernetické bezpečnosti. 

11. května, Prague’s International Researchers’ Meetup

Zahraniční výzkumníci žijící v Praze, zbystřete: něco pro vás chystáme! Těšíme se na akci, která propojí pražskou mezinárodní výzkumnou komunitu napříč obory a institucemi – podrobnosti budeme sdílet již brzy. Aby vám nic neuniklo, neváhejte se připojit k naší mezinárodní komunitě na Slacku. 

👏 Úspěchy našich členů a partnerů

Vzhledem k tomu, že náš digitální svět tento měsíc zaplavují nejrůznější generativní AI nástroje a velké jazykové modely, transformační potenciál umělé inteligence je nepopiratelný. Co můžeme vzhledem k závratné rychlosti technologického pokroku očekávat do budoucna – máme důvod spíš ke strachu či k optimismu? Právě to se snaží zodpovědět přední čeští experti na AI. Gen Digital CTO a člen výkonného výboru prg.ai Michal Pěchouček je celosvětově uznávaným odborníkem na AI a kybernetickou bezpečnost. CEO Resistant AI Martin Rehák se zase specializuje na odhalování podvodů a finanční kriminality díky speciálně vyvinutým AI systémům. Ve svém posledním rozhovoru se zabývají častými obavami, předpovídají budoucí trendy, předjímají nadějné vědecké průlomy i nové příležitosti pro podvody a kyberkriminalitu. Chcete-li vyslechnout všechny jejich postřehy, pusťte si jejich podcast na Spotify nebo se podívejte na YouTube.

Náš průmyslový člen Rossum je průkopníkem inteligentního zpracování dokumentů. Nyní pomáhá posouvat průmyslové inovace ještě dál díky největšímu datasetu, který poskytuje až milion vzorových dokumentů pro vývoj umělé inteligence. Nový dataset a benchmark DocILE slibuje mnohé pokroky v cloudovém inteligentním zpracování dokumentů, jako například zvýšení přesnosti extrakce informací, urychlení výzkumu nových architektur strojového učení a optimalizaci obchodní komunikace. „Jde o důležitý milník pro výzkum IDP, protože široce dostupný dataset teď umožňuje vyvíjet a testovat pokročilejší algoritmy k lepšímu zvládnutí náročných praktických úkolů,“ říká vedoucí AI výzkumu Milan Šulc. Více se o mezinárodním projektu můžete dočíst v jeho vědecké publikaci – a můžete se také registrovat do open-source soutěže, kterou Rossum sponzoruje v rámci CLEF 2023.

Michal Pěchouček a Martin Řehák se v novém podcastu zamýšlejí nad budoucími trendy umělé inteligence.
Michal Pěchouček a Martin Rehák se v novém podcastu zamýšlejí nad budoucími trendy umělé inteligence.

Gen Digital se pouští do vývoje budoucího systému on-line plateb jako zakládající člen nadace OpenWallet. Společně s Visa, Accenture, American Express nebo Futurewei začíná vyvíjet technologii, na jejíž bázi mají fungovat digitální peněženky pod záštitou projektu OpenWallet Foundation nadace Linux. Na rozdíl od peněženek vyvinutých Applem a Googlem by měla nová aplikace fungovat jako open-source a měla by být dostupná všem, aniž by přenechává kontrolu nad transakcemi internetovým korporacím.

Devětadvacátého března zavítali experti z Blindspot AI v rámci Týdne inovací na pražskou VŠE, kde studentům mezinárodních vztahů a asijských studií zprostředkovali přednášku o „Praktických aplikacích a schopnostech umělé inteligence v současném světě“. Blindspot AI je špičkové softwarové studio, které se specializuje na AI a ML řešení na míru a jejich mezinárodní odborné znalosti pomáhají budoucím profesionálům z byznysu zorientovat se v dynamické oblasti AI a jejího využití.

Minibusy na zavolání? To už dlouho není scifi: autobusová linka na vyžádání už jezdí v Německu, Maďarsku nebo v pražských Říčanech; naposledy byla autonomní služba testována v Brně. Průkopnickou společností, která stojí za tímto novým dopravním řešením, je náš průmyslový člen Citya. Generální ředitel Citya Dominik Janík nedávno přijal pozvání do Transport Podcastu a také do Data Podcastu společnosti Adastra, kde mluvil o výhodách řešení autonomní městské dopravy – včetně pohodlnějšího dojíždění za mnohem nižší cenu.

Náš průmyslový člen Citya vyvíjí nová autonomní řešení pro dopravu po městě i jeho předměstích.
Náš průmyslový člen Citya vyvíjí nová autonomní řešení pro dopravu po městě i jeho předměstích.

Kvalita pražské akademické obce se tento měsíc dostala na mezinárodní výsluní. Podle prestižního žebříčku Computer Science patří informatici z Fakulty elektrotechnické ČVUT a Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky mezi evropskou špičku ve svých oborech. Pokud jde o počítačové vidění, patří výzkumníci z FEL a CIIRC ČVUT mezi pět nejlepších evropských výzkumných center působících v letech 2018 až 2023. Oceněni byli také v oblasti robotiky, kde se umístili jako sedmí na celém kontinentu. V konkurenci s nejlepšími evropskými technickými univerzitami vynikají vědci z ČVUT také v oblasti ekonomie a výpočetní techniky, kde se umístili na 16. místě, a v oblasti umělé inteligence, kde obsadili 42. příčku. V individuálním žebříčku má pražská ČVUT hned tři zástupce mezi čtyřmi nejvýše postavenými vědci, a profesor Jiří Matas byl oceněn jako nejlépe hodnocený český informatik. 

Studenti z FIT ČVUT a jejich kolegové ze společnosti DataSentics navrhli v rámci soutěže European Healthcare Hackathon (pořádané společností CEE Hacks ve spolupráci s IKEM) úspěšné záchranné aplikace. První projekt se týkal individuálního zjišťování abnormalit EKG, druhý zase rychlejšího poskytování první pomoci. Do EHH se letos přihlásilo přes 700 soutěžících z 24 zemí a pouze 200 z nich bylo přizváno k účasti na akci, kde soutěžili v sedmi výzvách. Tým SenticBrain – spojující odborné znalosti Jiřího Stodůlky a Matěje Čermáka z DataSentics s vynalézavostí Michala Šolce z FIT ČVUT – získal první místo hned ve dvou z nich. Gratulujeme!

Napříč e-shopy, sociálními sítěmi, fóry a streamovacími platformami nás neustále zaplavuje lavina informací, které už sami nejsme schopni zpracovat. Většinou potřebujeme pomoc najít to, co hledáme: a právě tuhle roli hrají doporučovací systémy. Jak fungují a jak je lze využít? Nalaďte si podcast Jedničky a nuly nahraný na FIT ČVUT a poslechněte si diskuzi s Ing. Vojtěchem Vančurou z Katedry aplikované matematiky ČVUT o úskalích doporučovacích systémů. Pokud byste se pak chtěli něco dozvědět i o potenciálu nových chatbotů, podívejte se na video z diskuze CLAIRE All Questions Answered s Tomášem Mikolovem z CIIRC, předním odborníkem na počítačové zpracování přirozeného jazyka.

Spolupráce studenta ČVUT s kolegy z firmy DataSentics slavila úspěch v rámci European Healthcare Hackathon.
Spolupráce studenta ČVUT s kolegy z firmy DataSentics slavila úspěch v rámci European Healthcare Hackathon.

Jak postavit (téměř) cokoliv? Na FEL ČVUT spouští pod vedením profesora Jiřího Zemánka renomovaný kurz tvůrčího designu z MIT. Nové osnovy jsou unikátní zejména svým rozsahem: umožní studentům naučit se používat softwarové a hardwarové nástroje jak fyzicky, tak digitálně. V žádném případě se ale neomezuje jen na robotiku nebo elektrotechniku: na své si přijde každý správný kutil.

Letošní Cena za reprezentaci a propagaci MFF UK byla udělena týmu Ústavu formální a aplikované lingvistiky, který stojí za projektem Charles Translator for Ukraine. Kromě širokého uplatnění v praxi se mu v loňském roce dostalo také mediální pozornosti, a v době krize poskytl zásadní pomoc při komunikaci mezi češtinou a ukrajinštinou. A to není v Institutu formální a aplikované lingvistiky tento měsíc jediný k oslavě. V březnu bylo díky Grantové agentuře Univerzity Karlovy financováno ne méně než pět doktorských projektů, které slibují nový výzkumný pokrok. Gratulujeme!

Nový předmět na ČVUT naučí studenty jak postavit téměř cokoliv, včetně robotických systémů.
Nový předmět na ČVUT naučí studenty jak postavit téměř cokoliv, včetně robotických systémů.

Technology a Advanced Analytics týmy společnosti EY tento měsíc také navštívili pražskou VŠE, kde studentům zprostředkovali přednášku o „Business Intelligence and Power BI“. A to není jediný projekt, v rámci kterého se EY věnuje rozvoji talentů: společně s Coding Bootcamp Prague upozorňují na to, že na českém trhu práce chybí až 8 až 10 tisíc datových vědců. I když se obor rychle automatizuje díky nástrojům umělé inteligence typu Github Co-pilot nebo ChatGPT, poptávka po datových expertech není ani zdaleka nasycena: a partnerství EY s Coding Bootcamp Prague se chystá začít tuto mezeru zužovat již letos na jaře.

📍 Z místní AI scény

1,3 miliardy korun pro start-upy a univerzitní spin-offy vyvíjející umělou inteligenci

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR v březnu oznámilo, že ve spolupráci s Evropským investičním fondem rozdělí přibližně 1,3 miliardy korun z Národního plánu obnovy na podporu tuzemských startupů. „Pro konkurenceschopnost České republiky je klíčové, abychom podpořili nové projekty s vysokou přidanou hodnotou a udrželi krok s ostatními zeměmi,“ konstatuje ministr průmyslu a obchodu Síkela a poukazuje tak na důležitou roli inovací na poli umělé inteligence. Kromě umělé inteligence mají peníze podpořit také širší škálu strategických technologií včetně obnovitelných zdrojů energie, mikroelektroniky a dalších deeptech oborů.

📰 Zprávy, které by vám neměly uniknout

🧩 Zajímavé zdroje

Musíme si promluvit, AI: komiksový explainer umělé inteligence

Debaty o tom, jak umělá inteligence mění naše životy, často oscilují mezi extrémními hledisky: stane se z umělé inteligence náš pomocník, či nepřítel? Nikdo z nás nedokáže předvídat budoucnost, ale už není pochyb o tom, že nás velké změny ještě čekají. Tato komiksová esej o umělé inteligenci vás zve k reflexi o rozměrech a důsledcích této převratné technologie. Otevírá otázky spojené s jejími přínosy a riziky. Je tvůrčím podnětem nejen pro zasvěcené znalce, ale také pozvánkou pro nováčky do složité debaty o naší budoucnosti.

Introduction to Data-Centric AI

Běžné kurzy strojového učení se zabývají vývojem efektivních modelů pro danou datovou sadu. V reálných situacích jsou však data často nepřehledná a jejich vylepšení může strojové učení zásadně posunout. Data-Centric AI (DCAI) je nový obor, který se soustředí na práci s daty pro vývoj kvalitnějších a všestrannějších strojových modelů. Díky online kurzu z MIT můžete prozkoumat algoritmy používané k vyhledávání a opravování běžných problémů s daty a naučit se, jak připravovat lepší databáze. Veškerý materiál je inspirován praxí a soustřeďuje se na praktické využití strojového učení, které minimalizuje notorický „garbage in, garbage out“ problém, který trápí tradiční ML metody.

📢 Komunitní výzvy

První Česko – tchajwanské technologické investiční fórum

Ministerstvo zahraničních věcí ČR bude 13. dubna hostit historicky první Česko – tchajwanské technologické investiční fórum. Akce představuje pro českou startupovou komunitu (včetně investičních fondů a startupů) jedinečnou příležitost navázat nové kontakty s tchajwanským CEE Investičním fondem, který má silné vazby na inovativní tchajwanský průmysl. Vyplňte za svou firmu registrační formulář a zúčastněte se tak jedinečné mezinárodní příležitosti.

První výzva programu MERIT bude otevřena třetího dubna

MERIT (Mobility Program for Excellence in Research, Innovation and Technology) je unikátní program Středočeského inovačního centra, podporovaný programem MSCA-COFUND Horizon Europe, který je určený pro rozvoj středních Čech. Letos poprvé otevírá Postdoctoral Fellowship Programme: pokud jste výzkumný pracovník se zahraničními zkušenostmi, který má zájem o realizaci výzkumného projektu v České republice, navštivte webové stránky programu, kde naleznete více informací o výzvě i jejích podmínkách.

Chystá se ekonomická mise Ministerstva pro místní rozvoj do Japonska a Koreje

Podnikatelská mise místopředsedy vlády pro digitalizaci a ministra pro místní rozvoj ČR Ivana Bartoše do Japonska a Korejské republiky je plánována na polovinu června 2023 a české firmy pracující na AI, kybernetické bezpečnosti, smart city řešeních či gamingu jsou zvány, aby se k delegaci připojily. Součástí programu mají být podnikatelská fóra a B2B setkání českých firem s jejich lokálními protějšky: v případě, že by to mohlo vaši společnost zajímat, vyjádřete předběžný zájem o účast v delegaci zde.

Google Summer of Code 2023 ve Stratosphere Lab AI Centra na FEL ČVUT

Stratosphere Lab v AI Centru FEL ČVUT byla vybrána k účasti na letošním globálním programu Google Summer of Code 2023, který má za cíl podporovat open-source programování. Přihlaste se do 4. dubna a využijte letní měsíce k vylepšení svých kódovacích dovedností. V rámci letního programu si můžete vyzkoušet práci na reálných problémech v oblasti umělé inteligence a kybernetické bezpečnosti, a spolupracovat tak s předními odborníky z ČVUT i amatérskými nadšenci do kódování. Více podrobností můžete najít na oficiálních stránkách Google Summer of Code nebo na Discordovém serveru zde.

💼 Otevřené pracovní pozice

FIT CTU

Různé PhD programy

Datamole

Computer Vision Scientist

Senior Data Scientist

DataSentics

Various positions (including ML and Data Science)

qminers

Senior Python and Bash DevOps Engineer

Senior Python Developer

Phase

Various positions

Resistant AI

Various positions (including ML and Data Science)

Recombee

Various positions

Rossum AI

Various positions (including ML and Data Science)

Barbora Bromová

Barbora Bromová