Donátoři

Od založení v srpnu 2019 se nám podařilo spustit meziuniverzitní program, iniciovat tvorbu materiálů pro výuku AI na středních průmyslových školách a gymnáziích, položit základy pro úzce spjatou komunitu českých i zahraničních výzkumníků působících v Praze a přinést české veřejnosti bezplatný online kurz o umělé inteligenci.

Naše práce tímto zdaleka nekončí. Aktivně se podílíme na rozvoji pražského inovačního ekosystému. Informujeme, vzděláváme a pořádáme akce pro odborníky i laickou veřejnost. Propagujeme úspěchy českých vědců a firem u nás i v zahraničí. Otevřeně mluvíme o přínosech a rizicích AI.

Jsme iniciativa, která vznikla z podnětu předních akademických institucí, a za každým naším krokem stojí expertiza a zkušenosti zakládajících i firemních členů. Naše cíle jsou dlouhodobě přínosné pro všechny obyvatele České republiky, a proto vyzýváme nadace, fondy a soukromé donátory, jimž není další směřování této země lhostejné, aby se na naší vizi podíleli.

Firemní členové

Jedním z poslání naší organizace je budování a rozvíjení silné základny firemních členů. Ta je postavena na vzájemném respektu, důvěře a sdílení přínosných informací, znalostí a kontaktů. Vytváříme tak zdravé podnikatelské a konkurenceschopné prostředí, jež je přínosem pro celou Českou republiku.

Členství v prg.ai dává subjektům možnost spoluurčovat směřování našich programů, iniciovat nové projekty a aktivně se podílet na rozvoji pražské AI scény. Získávají přístup k perspektivním zaměstnancům a odborníkům či příležitostem, ať už v oblasti výzkumu a vývoje, obchodu, účasti na projektech nebo propagace své činnosti.

Jsme otevřený a inkluzivní spolek. Zájemci o členství jsou posuzováni na základě vyspělosti produktů a služeb, erudice klíčových zaměstnanců, současného a plánovaného přínosu pro pražský inovační ekosystém a souznění s hodnotami spolku, jimiž jsou otevřenost, důvěryhodnost, soudržnost, odvaha a excelence. Roční členský příspěvek se pohybuje od 50 tisíc do 200 tisíc korun v návaznosti na počet zaměstnanců.

Projekty

 • prg.ai Minor

  Vytvořili jsme unikátní meziuniverzitní program prg.ai Minor, který studentům ČVUT v Praze a Univerzity Karlovy umožňuje navštěvovat nejlepší kurzy z oblasti umělé inteligence a navazovat vztahy s klíčovými hráči pražské AI scény.

 • AI do středních škol

  Iniciovali jsme spolupráci mezi Machine Learning College a hlavním městem Prahou, díky které vznikl projekt AI Akademie, jehož cílem je vytvořit materiály k výuce umělé inteligence na středních průmyslových školách a gymnáziích.

 • Prague’s International Researchers

  Budujeme a spravujeme multioborovou komunitu zahraničních výzkumníků Prague’s International Researchers. Jejím cílem je usnadnit navazování vztahů, výměnu informací a zkušeností či zatraktivnění života a práce v Praze.

 • HumanAIse

  Pořádáme akce, na nichž se setkávají lidé různých profesí a zaměření, které spojuje zájem o umělou inteligenci, a to zejména v jejích etických, právních a regulatorních dopadech na společnost a svět kolem nás.

 • Industrial PhDs

  Ve spolupráci s ČVUT v Praze a Univerzitou Karlovou připravujeme nový program, jehož cílem je nabídnout doktorandům mezioborové znalosti a dovednosti pro dosažení reálných dopadů na byznys.

 • Elements of AI

  Ve spolupráci s ČVUT v Praze, Univerzitou Karlovou a Úřadem vlády ČR jsme spustili českou verzi bezplatného online kurzu Elements of AI, jehož cílem je seznámit širokou veřejnost se základy umělé inteligence.

 • Deus ex machina

  V koprodukci s platformou Red Button EDU tvoříme seriál Deus ex machina, který přibližuje současné možnosti a limity praktického využití umělé inteligence v nejrůznějších oborech.

 • UniHack

  Stáli jsme u zrodu prvního českého studentského online hackathonu, který vznikl jako reakce na pandemickou situaci. Jeho druhý ročník se soustředil na nalezení řešení pro inovace zastaralého vzdělávacího systému.

Chyba: Kontaktní formulář nebyl nalezen.