Spoluzakládáme Českou národní AI platformu – CNAIP

- tisková zpráva - Propojit český akademický, veřejný, soukromý i neziskový sektor, pomáhat formovat a rozvíjet komunitu okolo AI a zastřešit aktivity na podporu tohoto tématu. Nejen o to bude usilovat nově vzniklá Česká národní AI platforma (CNAIP). Sedm zakládajících členů –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ prg.ai, Svaz průmyslu a dopravy ČR, Brno.AI, CzechInvest, ICT Unie, BIC Plzeň a MSIC Ostrava –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ stvrdilo svůj záměr spolupracovat podpisem memoranda dne 25. června 2024.

Většina zakládajících členů CNAIP se intenzivně věnuje rozvoji ekosystému umělé inteligence v Česku již řadu let. Právě jejich mnohaleté zkušenosti
a kontinuální práce se všemi relevantními aktéry v oblasti AI jsou klíčovými předpoklady pro úspěšné naplnění cílů Platformy. Zejména ambice posílit pozici Česka na poli umělé inteligence.

„Založení AI platformy je důležitým mezníkem v rozvoji AI ekosystému a jeho formování napříč všemi sektory. Přirozeně navazuje na dlouholeté aktivity prg.ai i dalších členů, kteří podpisem memoranda deklarují potřebu posilovat národní inovační ekosystém. A zejména zájem společně Česko etablovat mezi evropské špičky AI,“ říká Michal Pěchouček, předseda výkonného výboru organizace prg.ai.

Jedním z cílů AI platformy je také podpora větší integrace umělé inteligence
v českých firmách, veřejné správě či ve vzdělávání. To, spolu s prosazováním legislativních změn, a to především v oblasti regulace a bezpečnosti AI, navazuje na aktivity iniciované zakládajícími členy.

„Dosavadní zkušenosti ukazují, že firmy v Česku s používáním AI vyčkávají. Často se umělé inteligence obávají, neorientují se v problematice, mají obavy z velké administrativní zátěže a nákladů a nevidí benefity. AI platforma se proto bude soustředit i na to, jak české firmy naučit dělat byznys s umělou inteligencí, aby mohly naplno využít její potenciál,“ vysvětluje Milena Jabůrková, viceprezidentka Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Základ spolupráce: podzimní festival umělé inteligence a oborové ocenění

Česká národní AI platforma chce také šířit ve společnosti osvětu v oblasti AI
a vysvětlovat, k čemu je umělá inteligence užitečná. I za tímto účelem plánuje Platforma pořádat již třetí ročník Dnů AI, které letos proběhnou v termínu
14. – 27. října a nově se představí po celém Česku. V listopadu pak bude vyhlášeno jediné oborové ocenění v oblasti umělé inteligence – AI Awards. Letos již pod hlavičkou CNAIP opět ocení ty nejlepší počiny.

„Pokud chceme naskočit na megatrend, jako je AI, musíme to udělat společně. Dokážeme tak mnohem silněji oslovit širší veřejnost a třeba i motivovat lidi, aby v této oblasti přicházeli sami s řešením, ze kterého může vyrůst globální byznys,“ domnívá se Petr Chládek, ředitel inovační agentury JIC, která stojí za značkou Brno.AI.

Průzkum: firmy v Česku s AI zatím nepracují, je třeba ukázat benefity

Více než polovina firem v Česku zatím umělou inteligenci ve svém podnikání nepoužívá. Většina podniků, která AI využívá, pak s tímto nástrojem nepracuje strategicky. AI je tak pro ně nevyužitá příležitost, ukázal nedávný průzkum členů CNAIP – Svazu průmyslu a dopravy ČR a ICT Unie. AI platforma to chce ale změnit. Chce naučit firmy, ale i celou společnost, aby se AI nebály a využily naplno benefity, které tato technologie přináší.

Sdílejte

Čtěte dále